Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd bekend

Eind 2015 heeft de GGD Limburg-Noord een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder jongeren: de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd.

Meer dan 15.000 Limburgse jongeren tussen de 13 en16 jaar hebben een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst bevatte onder andere de volgende thema’s: lichamelijke en psychische gezondheid, voeding, lichaamsbeweging, roken, alcohol, drugs, seksualiteit, eenzaamheid, sociale media, gamen, (cyber)pesten, geluksbeleving, weerbaarheid, sociale steun en mantelzorg.

Doel

Het onderzoek heeft als doel het ondersteunen van het lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten. Daarbij staan niet ziekten en problemen centraal, maar de mogelijkheden om de gezondheid van jongeren in positieve zin te beïnvloeden. Als jongeren bijvoorbeeld weerbaarder zijn, kunnen ze beter weerstand bieden aan groepsdruk of ongezonde verleidingen. Ook de omgeving speelt een belangrijke rol bij het gezond opgroeien van jongeren. Door samenwerking tussen ouders, scholen en gemeenten, kan de omgeving zo ingericht worden, dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is.

Conclusies

Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies voor het onderzoek in Limburg.

Gezondheid

 • Het merendeel (90%) ervaart zijn of haar gezondheid als goed en voelt zich gelukkig. Jongeren in Limburg scoren iets positiever dan landelijk.
 • Ongeveer twee van de vijf jongeren geeft aan een chronische aandoening te hebben (bijvoorbeeld migraine, astma of eczeem). Ongeveer een kwart van de jongeren geeft aan dat dit ook is vastgesteld door een arts. Een kleine groep (ongeveer 4%) loopt een verhoogd risico op psychosociale problemen.

Voeding en beweging

 • Slechts één op de vijf jongeren in Limburg beweegt voldoende (minimaal een uur per dag). Rond de 70% van de jongeren zit buiten schooltijd meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm, circa 40% meer dan 3 uur.
 • Daarnaast hebben veel jongeren ongezonde voedingsgewoonten, zoals weinig groente en fruit eten.

Risicogedrag

 • Het percentage jongeren dat alcohol drinkt is de afgelopen tien jaar gedaald, maar ligt in Limburg hoger dan het Nederlands gemiddelde.
 • Het percentage rokers is de afgelopen jaren bijna gehalveerd, momenteel rookt circa 1 op de 10 Limburgse jongeren. Bijna de helft van de 15-16 jarigen heeft echter wel eens een shisha-pen gerookt.
 • Het gebruik van softdrugs (hasj/wiet) is licht gedaald. Het gebruik van harddrugs was stabiel, maar opvallend is het relatief hoge gebruik van lachgas, dat in 2015 voor het eerst gemeten is.

Ziekteverzuim, spijbelen en pesten

 • Jongeren in Limburg-Noord verzuimen minder vaak school vanwege ziekte of spijbelen dan het landelijk gemiddelde. Jongeren in Zuid-Limburg zitten hiermee rond het landelijk gemiddelde.
 • Ruim 1 op de 10 geeft aan de afgelopen 3 maanden wel eens gepest te zijn, 1 op de 20 zegt de afgelopen 3 maanden wel eens via internet te zijn gepest (cyberpesten).

Mantelzorg

 • Bijna 1 op de 5 jongeren (Limburg-Noord 15%, Zuid-Limburg 18%) woont met een familielid dat langer dan 3 maanden een lichamelijke en/of psychische ziekte heeft. Ongeveer de helft hiervan geeft aan mantelzorg te verlenen. Voor 1 op de 3 van deze jongeren is het verlenen van mantelzorg belastend.

Gezondheidsverschillen

 • Hoe lager het opleidingsniveau, hoe slechter jongeren hun gezondheid en leefstijl ervaren. De gezondheidsverschillen tussen lagere en hogere opgeleiden zijn er dus al op jonge leeftijd.

Kijk voor meer informatie op www.ggdlimburgnoord.nl.  

RSS
Servicepunt

Het gemeentehuis is op dit moment gesloten.

Telefoon: 0475-538888