We gaan het woningtekort in Roerdalen aanpakken. In elk dorp komt een klein woonerf met tien tijdelijke huizen. De eerste twee plekken hiervoor zijn gekozen: de Wassemweg in Vlodrop en Dorpspark Schepersheuvel in Sint Odiliënberg.

Gezamenlijke huisvesting

In Roerdalen is huisvesting nodig voor vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. Ook eigen inwoners, zoals urgente woningzoekers en starters, kunnen geen woning vinden. De opgave is zo groot geworden, dat we het woningtekort in Roerdalen gaan aanpakken. Dat gebeurt voor deze drie doelgroepen in samenhang. In ieder dorp komt een klein woonerf met tijdelijke huizen, voor ongeveer veertig nieuwe bewoners. Voor de overige vier dorpen zijn we nog bezig met een verkenning naar geschikte plekken.

Keuze van locaties

De eerste twee plekken zijn gekozen: de Wassemweg in Vlodrop en Dorpspark Schepersheuvel in Sint Odiliënberg. De andere dorpen volgen. De gekozen locaties staan vast. We hebben de keuzes gemaakt op basis van een aantal voorwaarden die belangrijk zijn om de tijdelijke huisvesting goed en snel te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld een snelle aansluiting op bestaande voorzieningen voor water en elektriciteit, grond in eigendom van de gemeente en dichtbij de dorpskern. De plek voor het woonerf is gekozen, maar er is ruimte voor inbreng van omwonenden en belangstellenden.

Meedenken

Wij willen inwoners graag zo vroeg mogelijk meenemen in de ontwikkelingen. U kunt meedenken over de inrichting. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten in de dorpen. In Vlodrop gebeurt dat op dinsdag 17 mei vanaf 19.30 uur in zaal Roerzicht. In Sint Odiliënberg is de bijeenkomst op donderdag 19 mei vanaf 19.30 uur in de Roerparel. Aanmelden kan tot en met zondag 15 mei via conferenties@roerdalen.nl of 0475-538 888. Geef a.u.b. duidelijk aan naar welke bijeenkomst u komt. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@roerdalen.nl of 0475 – 538 888. Op de pagina Tijdelijke huisvesting vindt u een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden over dit onderwerp.