Op dit moment legt aannemer SPIE in opdracht van DELTA Fiber de hoofdleiding aan voor glasvezel in het buitengebied rond alle dorpen van Roerdalen. Het verkeer heeft geen hinder van de werkzaamheden. Het werk duurt ongeveer tot halverwege maart. Als het hard gaat vriezen duurt het wat langer.

Hoofdleiding

Aannemer SPIE legt de hoofdleiding van het glasvezel in bermen en onder stoepen aan. De aannemer werkt vooral in het buitengebied. Soms is het nodig om binnen de bebouwde kom te werken. In Vlodrop moet bijvoorbeeld de hoofdleiding door het dorp lopen omdat de Roer een hindernis vormt. Werkt SPIE bij u in de straat? Dan ontvangt u een brief met meer informatie.

Huisaansluitingen

Woont u in het buitengebied en heeft u zich aangemeld voor glasvezel? Dan ontvangt u hierover nog een persoonlijk bericht als aannemer SPIE de huisaansluitingen gaat aanleggen. De aannemer begint daarmee als de hoofdleiding in het buitengebied klaar is. Afhankelijk van het weer is dat vanaf half maart.

Binnen bebouwde kom

Over de aanleg van glasvezel binnen de bebouwde kom van Roerdalen zijn we nog in gesprek met diverse partijen. Zodra de onderhandelingen afgerond zijn, leest u hierover op onze pagina in uw dorpsblad en op onze gemeentewebsite.

Vragen en klachten

Kijk voor meer informatie over glasvezel in het buitengebied via Delta op www.deltaglasvezel.nl. Op deze website vindt u ook de contactgegevens van de klantenservice van DELTA Fiber. Heeft u vragen of klachten over de graafwerkzaamheden? Neem dan contact op met aannemer SPIE via 088 3131 046.