Elkaar weer ontmoeten en begroeten. Daar hebben veel mensen na alle coronamaatregelen behoefte aan. Dat kan bijvoorbeeld door het bezoeken van een muziekuitvoering, dansvoorstelling of tentoonstelling. Nu de maatregelen versoepeld zijn, mag het weer. Alle Nederlandse gemeenten hebben geld van het Rijk gekregen waarmee ze een bijdrage kunnen leveren aan culturele activiteiten. Wij steunen met dit geld onze verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Met een tegemoetkoming in de kosten voor alle activiteiten die zij organiseren op het gebied van cultuur.

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deze subsidie als uw activiteit voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

 • Het moet om een culturele activiteit gaan. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten van (pop)podia, (amateur)gezelschappen, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, amateurkunstinstellingen en festivals. Twijfelt u of uw activiteit in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.
 • Uw activiteit draagt bij aan het verbeteren van talentontwikkeling en regionale en/of grensoverschrijdende samenwerking.
 • Uw activiteit is gericht op het versterken of verbinden van culturele activiteiten (kruisbestuiving).
 • Uw activiteit is gericht op het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, stichtingen en (ondernemers)verenigingen.
 • Uw activiteit is gericht op het verbeteren van de binding met de bezoekers van het gebied waar het initiatief plaatsvindt.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

U kunt een bedrag van minimaal € 250,- en maximaal € 5.000,- aanvragen. Er is in totaal € 136.000,- beschikbaar. De aanvraag moet wel vóór 30 november 2021 bij ons binnen zijn. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van ontvangst totdat het geld op is.

1.    Lees voordat u de aanvraag doet de Tijdelijke subsidieregel coronasteun lokale culturele infrastructuur.

2.    Stel een project- of activiteitenplan en begroting op. Zorg ervoor dat u in het projectplan in elk geval de volgende onderwerpen benoemt:

 • De organisatoren die verantwoordelijk zijn.
 • Een beschrijving van de doelen en resultaten.
 • Een beschrijving van de activiteiten.
 • Data en duur van de activiteiten.
 • De locatie van de activiteiten.
 • Samenwerking met andere organisaties en instanties.

Vraagt u samen met andere verenigingen/organisaties de subsidie aan? Zorg er dan voor dat van alle aanvragers de volgende gegevens onder het project- of activiteitenplan staan:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Naam van het bedrijf of de organisatie
 • Handtekening

In de begroting geeft u een schatting van de kosten en inkomsten. Daaruit moet blijken dat de organisatie minstens 50% van de kosten zelf betaalt. Neem hierin alle activiteit(en) mee in het project waarvoor u de subsidie aanvraagt. U kunt de begroting opnemen in het activiteiten- of projectplan of als aparte bijlage toevoegen aan het aanvraagformulier.

3.    Vul minstens 6 weken voor de start van uw activiteit het aanvraagformulier in. Dat kan via de knop hieronder. U mag de aanvraag ook ruim van tevoren doen, bijvoorbeeld als de activiteit pas volgend jaar plaatsvindt. Zorg wel dat de aanvraag vóór 30 november 2021 bij ons binnen is. Doet u de aanvraag voor een organisatie, stichting of vereniging (rechtspersoon)? Dan logt u in met eHerkenning. Dat is het geval als uw organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). eHerkenning is een middel waarmee bedrijven zich online kunnen identificeren. Net zoals DigiD voor particulieren. Heeft uw organisatie nog geen eHerkenning? Dan kunt u dit aanvragen via www.eherkenning.nl. We merken dat de website van eHerkenning soms vragen oproept. Kijk daarom naar de extra uitleg over de aanvraag van eHerkenning.

Let op: U kunt als organisatie niet inloggen met DigiD. Uw aanvraag is dan niet geldig.

Doet u de aanvraag voor u persoonlijk, dus niet voor een organisatie, stichting of vereniging die is ingeschreven bij de KvK? Dan logt u in met DigiD. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij burgerinitiatieven. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u DigiD aanvragen via www.digid.nl.

Subsidie cultuur aanvragen

Heeft u vragen over de aanvraag van deze subsidie? Neem dan contact op met guido.rooyakkers@roerdalen.nl.

Hoe gaat het verder?

Wij nemen binnen zes weken een besluit over uw aanvraag. We kunnen deze periode één keer verlengen met vier weken. Bent u het niet eens met onze beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?