Uw stem laten horen over zorg en participatie? Dat kan als lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

Deze raad is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Over onderwerpen als werk, inkomen, schulden, welzijn en zorg. Zo helpt de raad om het beleid van de gemeente beter af te stemmen op de wensen en behoeften van inwoners. De Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden.

Meer informatie

Kijk op de website van IGOM voor meer informatie.