Sinds dit jaar kunt u meldingen over de openbare ruimte aan ons doorgeven via de app Fixi. Denk bijvoorbeeld aan overhangende takken, losliggende stoeptegels of zwerfvuil. Fixi wordt al goed gebruikt. Sinds de start zijn er bijna dubbel zoveel meldingen binnengekomen als in dezelfde periode vorig jaar. De medewerkers van het team Onderhoud proberen de meldingen zo snel mogelijk op te pakken.