Volgend jaar veranderen de gemeenten Roerdalen, Leudal en Maasgouw tegelijkertijd de inzameling van het afval, in samenwerking met RD Maasland. Dit doen we om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent.

Beter scheiden

Uit onderzoek blijkt dat in onze grijze container nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zit. Ook zitten er veel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) in de grijze bak. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we allemaal beter scheiden, voorkomen we samen dat de afvalstoffenheffing te hard stijgt. Ook is het beter voor het milieu om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken.

Inwoners dachten mee

Inwoners hadden een belangrijke stem in het nieuwe systeem voor afvalinzameling. Eind 2019 dachten bijna 500 inwoners mee via het Inwonerspanel Roerdalen. Verder ging wethouder Jan Smits in augustus en september 2020 in alle dorpen met inwoners in gesprek over afval. Ook konden inwoners hun mening via Facebook en e-mail aan de gemeente doorgeven. Daarnaast dacht een raadswerkgroep mee over het voorstel. In december 2020 heeft de gemeenteraad van Roerdalen een definitief besluit genomen over de afvalinzameling vanaf 2022.

In het kort: wat verandert er?

Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen:

 • Restafval wordt 1 keer per 4 weken opgehaald. U betaalt per keer dat u de container aan de straat zet. U kunt zelf kiezen welke maat container u neemt
 • GFT-afval wordt  1 keer per 2 weken opgehaald. U kunt zelf kiezen welke maat container u neemt (ook 240 liter). U heeft de mogelijkheid om een extra container aan te vragen
 • GF in de keuken: alle inwoners mogen een bakje voor groente- en fruitafval in de keuken aanvragen
 • PMD-afval wordt 1 keer per 2 weken opgehaald. De PMD zakken krijgt u thuis geleverd
 • Oud papier: inzameling blijft hetzelfde
 • Hoogbouw: per complex kijken we of er ruimte is voor eigen restafval- en GFT-containers. Als dit niet lukt, kijken we naar een passende oplossing
 • Medisch afval: er komt een speciale regeling
 • Babyluiers: gaan voorlopig bij het restafval

Minder vaak restafval

Vanaf 2022 halen we het restafval minder vaak op. Als u goed scheidt, is dit geen probleem. De meeste mensen zetten hun grijze container nu ook al 1 keer per 4 weken aan de weg. Heeft u een keer écht teveel restafval? Dan kunt u het tegen betaling kwijt in een ondergrondse container in de buurt. Dit is ook een oplossing voor gezinnen met kinderen in de luiers, die in deze fase te weinig ruimte in de grijze container hebben.

Maat kiezen grijze en groene container

In de herfst krijgt u de kans om te wisselen van maat container. Heeft u veel groenafval, dan kunt u voortaan ook een 240 liter GFT-container kiezen. Ook is het mogelijk om gratis een tweede groene container en een aanrechtbakje voor keukenafval aan te vragen.

Appartement

Woont u in een appartement of bovenwoning en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u een brief. Daarin staat specifiek voor uw complex op welke manier straks het afval ingezameld wordt. Deze brief komt naar verwachting eind november / begin december.  De afvalemmers bij appartementen gaan verdwijnen. We kijken naar een passende oplossing voor uw woning.

Kosten en tarieven

Wat verandert er precies in de kosten?

Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt is op dit moment nog afhankelijk van de maten GFT- en restafval container die u in gebruik heeft, in combinatie met hoe vaak u de restafvalcontainer laat legen. Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag per jaar én een bedrag per keer dat u het restafval aanbiedt. Hoeveel dit is, verschilt per maat container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de restafvalcontainer aan de straat hoeft te zetten en hoe minder u dus betaalt. Als u meer restafval heeft en kiest voor een 140 liter of een 240 liter restafvalcontainer, betaalt u ook een hoger vast bedrag. Voor het GFT-afval en PMD-afval hoeft u niet per aanbieding te betalen. Deze kosten zitten in het vaste bedrag.

Krijg ik nog 14 ledigingen gratis?

De eerste 14 van maximaal 26 ledigingen zijn in 2021 nog ‘gratis’. Vanaf 1 januari 2022 gaat u betalen vanaf de eerste lediging van uw grijze restafvalcontainer. De bedragen ziet u hieronder.

Wat ga ik straks betalen?

Maat grijze container Vast bedrag per jaar Bedrag per aanbieding
40 liter (inzetbak in 140 liter container) € 180 € 2
60 liter (inzetbak in 140 liter container) € 180 € 3
80 liter (inzetbak in 140 liter container) € 180 € 4
140 liter container € 207     € 7
240 liter container € 230 € 12
60 liter inworp ondergrondse container € 180 € 3

Rekenvoorbeelden

Hieronder vindt u voor elke maat grijze container een rekenvoorbeeld. Hierbij gaan we uit van het gemiddeld aantal keer dat de grijze container wordt geledigd in gemeenten met dezelfde manier van afval inzamelen.

U heeft een grijze container van 40 liter (inzetbak in 140 liter container). Deze zet u 13 keer aan de weg. U betaalt dan:

Vast bedrag € 180,-
13 aanbiedingen € 26,- (13 x € 2,-)
Totaal € 206,-

U heeft een grijze container van 60 liter (inzetbak in 140 liter container). Deze zet u 13 keer aan de weg. U betaalt dan:

Vast bedrag € 180,-
13 aanbiedingen € 39,- (13 x € 3,-)
Totaal € 219,-

U heeft een grijze container van 80 liter (inzetbak in 140 liter container). Deze zet u 13 keer aan de weg. U betaalt dan:

Vast bedrag € 180,-
13 aanbiedingen € 52,- (13 x € 4,-)
Totaal € 232,-

U heeft een grijze container van 140 liter. Deze zet u 10 keer aan de weg. U betaalt dan:

Vast bedrag € 207,-
10 aanbiedingen € 70,- (10 x € 7,-)
Totaal € 277,-

U heeft een grijze container van 240 liter. Deze zet u 8 keer aan de weg. U betaalt dan:

Vast bedrag € 230,-
8 aanbiedingen € 96,- (8 x € 12,-)
Totaal € 326,-

Vaststelling tarieven

De gemeenteraad stelt de tarieven definitief vast in december. De BsGW brengt jaarlijks de afvalstoffenheffing in rekening. Uw heffing bestaat dan uit het vaste bedrag plus de kosten van alle keren dat u de grijze container aan de straat heeft gezet.

Wat is het vastrecht?

Het vastrecht is een vast bedrag per jaar voor de inzameling en verwerking van afval. Het gaat dan onder andere om het inzamelen en verwerken van restafval, gft en pmd. Maar bijvoorbeeld ook de kosten van het vegen van de straat en het reinigen van kolken zijn verwerkt in het vastrecht. Het vastrecht wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Is het vastrecht in elke gemeente gelijk?

Het vastrecht verschilt per gemeente. Dit komt omdat gemeenten niet allemaal dezelfde kosten doorberekenen in het vastrecht. Een voorbeeld: het vegen van straten wordt in de ene gemeente in het vastrecht verwerkt en in de andere gemeente in een andere heffing.

Ga ik in 2022 meer betalen?

Het inzamelen en verwerken van afval wordt de komende jaren steeds duurder. Dit komt onder andere doordat de landelijke overheid hogere belastingen oplegt voor het verbranden van restafval. Dit merkt u in uw portemonnee doordat de afvalstoffenheffing omhoog gaat. U kunt er echter voor zorgen dat uw kosten minder hard stijgen. Dat doet u door beter afval te scheiden. Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag per jaar (vastrecht) en een bedrag voor elke keer dat u uw grijze container laat legen. Hoe minder vaak u uw container aan de weg zet, hoe minder u betaalt. Als u voor een kleinere grijze container kiest, bent u goedkoper uit dan bij een grotere container.

Wat betaal ik voor een GFT-container?

Vanaf 1 januari 2022 betaalt u niet meer apart voor GFT-afval. Deze kosten zitten in het vaste bedrag. U betaalt dus geen apart vast bedrag voor de groene container en ook niet voor het aanbieden ervan. Het maakt dus ook niet meer uit welke maat groene container u kiest. U betaalt straks slechts 1 vast bedrag (afhankelijk van uw maat restafval container) en een bedrag per aanbieding van de grijze container. De extra GFT-container die tijdens de speciale omruilactie in september kan aanvragen is ook kosteloos.

Ik heb een grijze container aan huis, betaal ik twee keer het vaste tarief als ik de ondergrondse container gebruik?

Het vaste tarief bij de ondergrondse container is voor inwoners die bijvoorbeeld in een appartement wonen en geen eigen container aan huis hebben. Alle inwoners betalen één keer per jaar het vaste bedrag. Als u de ondergrondse container gebruikt om extra afval weg te gooien, betaalt u dus alleen per inworp.

Ik woon in de hoogbouw, wat betaal ik straks?

Op dit moment betalen inwoners in de hoogbouw alleen een vast bedrag. Straks betaalt u bovenop het vaste bedrag ook per inworp bij een ondergrondse container of per lediging van de eigen container.

Moet ik vastrecht betalen als ik een afvalpasje wil voor de ondergrondse container?

Ieder huishouden betaalt vastrecht (gebaseerd op de maat van de grijze container) en krijgt dit jaar automatisch een nieuwe afvalpas. Met de afvalpas heeft u toegang tot de milieuparken én kunt u de ondergrondse container openen. U betaalt per keer dat u  gebruik maakt van de ondergrondse container. Bewaar de afvalpas goed! Als u een nieuwe afvalpas nodig heeft omdat u de pas bijvoorbeeld bent kwijtgeraakt, dan kunt deze aanvragen tegen betaling van € 12,50.

Containers aan huis

1 x 4 weken restafval, dat past toch niet in de container?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat en verwachten daarom ook geen problemen. Daarnaast is gebleken dat de meeste huishoudens de restafvalcontainer nu gemiddeld 1 keer in de 4 weken aan de straat zetten. De nieuwe frequentie van ophalen betekent voor de meeste huishoudens dus geen grote verandering. Als uw container toch vol zit, mag u ook gebruik maken van een ondergrondse container. Hier betaalt u het tarief van een 60 liter inworp.

Wat moet ik doen als mijn container toch vol zit?

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor en grotere maat container. Heeft u al een 240 liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost € 3,-. Dit is bijvoorbeeld een oplossing als u een gezin heeft met meerdere kinderen in de luiers. De locaties van deze containers worden later nog bekend gemaakt. Alle huishoudens krijgen een nieuwe afvalpas waarmee de ondergrondse container open gemaakt kan worden. Zo worden ook uw inworpen geregistreerd.

Wat als ik nu geen GFT-container heb?

In september krijgt u een brief van de containerleverancier. Via de aangegeven website kunt u een keuze maken voor een bepaalde maat restafvalcontainer. Ook kunt u een groencontainer naar keuze aanvragen en een aanrechtbakje voor keukenafval.

Als ik twee GFT-containers gebruik, kan ik deze dan tegelijkertijd aan de straat zetten?

Ja, u kunt beide containers tegelijkertijd aanbieden op de inzameldag.  

Wat is het aanrechtbakje voor groente en fruit?

Op het moment dat u de mogelijkheid heeft om een andere maat container te kiezen, mag u ook een aanrechtbakje voor keukenafval van 2 liter aanvragen. Dit is een klein bakje voor op het aanrecht waarin u makkelijk snijafval en etensresten apart kunt houden. Dit bakje helpt om het groente- en fruitafval en etensresten beter te scheiden. Als het bakje vol is, leegt u deze in de groene GFT-container. Als u dit afval niet los in de groene container wil gooien, kunt u gebruik maken van biologisch afbreekbare zakjes (verkrijgbaar in de supermarkt). Het bakje kan in de vaatwasser.

Hoeveel kilo afval mag in de grijze en groene container?

Het maximale gewicht voor alle containers is 75 kilo. De inzamelwagens kunnen zwaardere containers niet tillen. Uw container kan dan niet worden leeggemaakt.

Blijft de dag waarop het afval wordt ingezameld hetzelfde?

Per januari 2022 wordt restafval 1x per 4 weken ingezameld. GFT blijft 1 x per 2 weken. GFT en restafval wordt in elk geval op dezelfde weekdag ingezameld. De weekdag waarop dit in 2022 bij uw adres gebeurt wijkt mogelijk af van de huidige inzameldag. Het is ook mogelijk dat uw restafval en GFT-afval op een andere dag in de week worden ingezameld. Alle inzamelroutes worden namelijk opnieuw ingedeeld. De dag waarop RD Maasland na 1 januari bij uw adres het restafval en GFT ophaalt en ook in welke weken dit gebeurt, staat in de Afvalwijzer 2022 die elk adres in december 2021 per post ontvangt. Tegen het einde van dit kalenderjaar kunt u de afval-inzameldagen van 2022 ook via www.mijnafvalwijzer.nl opzoeken. Download ook de gratis app Afvalwijzer. Dan krijgt u een herinnering wanneer welk afval aan de weg moet staan.

Als ik twee grijze (of groene) containers heb, mag ik die tegelijkertijd aan de weg zetten?

Ja, dat mag!

Wisselen van containers

Hoe en wanneer kan ik van maat container wisselen?

Omdat RD Maasland minder vaak het restafval gaat ophalen, konden inwoners in september aangeven of ze willen wisselen van maat container. U heeft thuis een brief gekregen waarin staat uitgelegd hoe u dit precies kunt doen. Aan het eind van het jaar vindt de wisseling plaats.

Welke containers mag ik allemaal wisselen?

U kunt voor restafval en GFT-afval een andere maat kiezen. Voor GFT-afval kunt u ook een 240 liter container kiezen. Daarnaast is er de mogelijkheid gratis een tweede GFT-container aan te vragen. Ingenomen containers die niet zijn beschadigd, worden schoongemaakt en weer uitgezet bij iemand die deze maat wenst. Zo zorgen we ervoor dat containers in goede staat weer opnieuw worden gebruikt.

Hoe kan ik mijn containers omruilen?

U kon dit najaar gratis uw grijze en groene container laten omruilen voor een grotere of kleinere maat. U kon uw keuze vóór 10 oktober 2021 doorgeven via  een speciale website. Hiervoor had u uw persoonlijke inloggegevens nodig in de brief van de containerleverancier (bezorging in september 2021). Als u geen keuze heeft doorgegeven, dan behoudt u uw huidige afvalcontainers. Vraagt u na 10 oktober een containerwissel aan? Dan zijn de omruilkosten € 35, behalve als u:

 • wisselt naar een kleinere restafvalcontainer
 • wisselt als gevolg van een verhuizing

U ziet de maten in het plaatje hieronder. De grootste container is 240 liter. U kunt ook kiezen voor een container van 140 liter. Daarvoor zijn weer een aantal inzetbakken mogelijk in verschillende maten, als u liever een kleinere maat container wil: 80, 60 en 40 liter.

De grootste containermaat is 240 liter. Er is ook een container van 140 liter. Daarin kunnen verschillende maten inzetbakken worden geplaatst: 80, 60 of 40 liter.

Wanneer worden de containers omgewisseld dit jaar?

U krijgt per brief te horen wanneer dit precies is. Naar verwachting is dit in november en december.

Als ik voor een ander formaat container kies, krijg ik dan een nieuwe of een gebruikte container?

U krijgt niet per definitie een nieuwe container. De containers worden zoveel mogelijk hergebruikt. Deze containers worden wel grondig gereinigd voor uitlevering.

Worden de containers ook gereinigd als ik een inzetbak wil in mijn huidige container van 140 liter?

U krijgt een schone container, dus bij het verwisselen van de inzetbak neemt de leverancier de oude bak mee en krijgt u een andere bak. Er wordt ter plekke geen inzetbak in- of uitgeschroefd.

Luiers en medisch afval

Wat kan ik doen met babyluiers? Komt daar een voorziening voor?

De gemeente heeft ervoor gekozen om nog geen luiercontainers te plaatsen. Installaties die luiers verwerken zitten vol waardoor wij de luiers uit onze gemeente nog steeds als restafval moeten verbranden. Zolang er geen plek is om luiers ook echt te recyclen, zamelen wij de luiers ook niet apart in. Babyluiers horen dus voorlopig bij het restafval.

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor een grotere maat container. Heeft u al een 240 liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost € 3,-. De locaties van deze containers worden later nog bekend gemaakt. U krijgt een nieuwe afvalpas om de container te openen. Het gebruik van de ondergrondse container is wellicht ook een oplossing bij geuroverlast in warme maanden.

Wat als ik medisch afval heb?

Als u medisch afval heeft bent u momenteel al gedeeltelijk vrijgesteld van afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe regeling. Voor de overgang naar de nieuwe regeling hoeft u niet opnieuw te bewijzen dat u of een gezinslid medisch afval heeft. U ontvangt onderstaande nieuwe regeling ook nog schriftelijk. Dit houdt de regeling in:

 • Als huishouden met medisch afval betaalt u een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de maat van de grijze container die u heeft
 • Maakt u alleen gebruik van een ondergrondse container omdat u bijvoorbeeld in een appartement woont, dan geldt het vaste bedrag dat bij de ondergrondse container hoort
 • U krijgt een jaarlijkse korting op het variabele deel van de afvalstoffenheffing
 • In 2022 is de korting maximaal €120. Hiervoor kunt u 10 keer een 240 liter restafval container aan de straat zetten of 40 keer een inworp doen in de ondergrondse container

De maximale korting houdt in dat uw aanbiedingen gratis zijn totdat het bedrag van € 120,- is bereikt. Biedt u meer afval aan dan betaalt u daarvoor het vastgestelde bedrag per aanbieding. Als u minder vaak uw afval aanbiedt, vervalt het resterende bedrag van de korting.  

 • De korting geldt per huishouden, niet per persoon
 • De BSGW verrekent automatisch de korting na afloop van het betreffende jaar
 • U mag een extra 240 liter restafvalcontainer aanvragen. Mail hiervoor uiterlijk 15 oktober a.s. naar roerdalen@rdmaasland.nl (vermeld uw naam of adres) of neem telefonisch contact op via tel. 085 0203740
 • De extra container ziet er precies hetzelfde uit als uw grijze restafvalcontainer
 • Net als ieder ander huishouden mag u van de ondergrondse containers binnen de gemeente gebruik maken. De locaties van deze containers worden later nog bekend gemaakt. Ieder huishouden ontvangt hiervoor een nieuwe afvalpas.

Is een tweede container voor medisch afval gratis?

BsgW heeft een brief naar alle gebruikers van een medische container gestuurd. Hierin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn en hoe de afrekening plaatsvindt. U betaalt wel voor het aanbieden per keer. Op het totaalbedrag van deze aanbiedingen krijgt u jaarlijks een korting. In 2022 is de maximale korting € 120. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld 10 keer een 240 liter restafval container aanbieden. Of 40 keer een inworp doen in de ondergrondse container.

Als ik aan twee grijze containers niet genoeg heb omdat meer gezinsleden een medische indicatie hebben, wat voor mogelijkheden zijn er dan?

De medische regeling geldt per adres, niet per persoon. Twee containers is het maximum. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van een ondergrondse container.

Ik heb een pasgeboren drieling. Kan ik een medische indicatie krijgen voor het afvoeren van de luiers indien de huisarts dit goedkeurt?

Nee, dit is geen medische indicatie.

Ik heb veel medisch afval. Is het mogelijk dat mijn grijze container vaker dan 1 keer per 4 weken wordt geledigd? Zodat stankoverlast en onhygiënische situaties voorkomen kunnen worden?

Nee, medisch afval mag in de grijze containers (restafval) en deze worden in dezelfde route geleegd. U kunt het medisch afval ook wegbrengen naar de ondergrondse containers. De korting geldt op het variabele tarief. Dus voor de 120 euro korting kunt u 40 keer gratis een inworp doen in de ondergrondse container.

Hoogbouw en appartementen

Ik wil mijn citybin blijven gebruiken, kan dat?

Nee, de citybins worden ingenomen. Het legen van een citybin is arbeidsintensief voor de inzamelaar. Bij alle inwoners die nu nog een citybin gebruiken, wordt deze opgehaald. U krijgt dan een minicontainer voor restafval of GFT-afval. Of toegang tot een GFT-zuil die in de buurt van het complex staat. Per appartementencomplex wordt een passende oplossing gezocht.

Ik woon in de hoogbouw en kan het GFT-afval niet scheiden, wat kan ik doen?

U krijgt een eigen minicontainer of gaat er een delen met de medebewoners van uw appartementencomplex. Als dit geen optie is, dan zorgt de gemeente dat er een GFT-zuil in de buurt van het complex komt te staan waar bewoners toegang tot krijgen. Eind oktober krijgen alle bewoners van hoogbouw een brief. Daarin staat specifiek voor uw complex op welke manier vanaf 1 januari 2022 het afval ingezameld wordt.

Ondergrondse containers

Waar kan ik de ondergrondse containers in Roerdalen vinden?

Wij maken de locaties nog bekend. Er worden namelijk nog nieuwe containers bijgeplaatst. Zodra deze informatie bekend is, kunt u deze informatie terugvinden in de afvalwijzer.

Moet mijn afvalpas van de ondergrondse container bij de woning achterblijven als ik ga verhuizen of staat het pasje op mijn naam?

De pas is adresgebonden en hoort dus bij de woning. Om misbruik te voorkomen wordt de pas bij verhuizing geblokkeerd. De nieuwe bewoner krijgt dan automatisch een nieuwe afvalpas op het nieuwe adres.

Ik heb een grijze en een groene container. Ik betaal vastrecht. Ik wil ook een pas voor de ondergrondse container. Moet ik dan twee keer vastrecht betalen? 

Nee, elk huishouden krijgt één afvalpas. Met deze pas kunt u de ondergrondse container openen. U betaalt wel per keer dat u gebruik maakt van de ondergrondse container (per inworp van maximaal 60 liter betaalt u € 3). Het gebruik van de ondergrondse container heeft dus geen consequenties voor het vastrecht.

Bedrijfsafval

Als ik een bedrijfscontainer heb, ben ik dan verplicht om ook een grijze en een groene container te hebben? Ook als ik de grijze en de groene container niet gebruik?

Een groene en grijze container zijn niet verplicht als er op uw adres een bedrijfsmatig contract is afgesloten met een commerciële afvalverwerker. Een kopie van het contract moet u aan de gemeente overleggen via het formulier op de website van RD Maasland. Bij akkoord zal dit worden doorgestuurd naar de BSGW. U betaalt dan uiteindelijk wel nog de vaste kosten van de afvalstoffenheffing, deze vervallen dus niet. Deze kosten zijn namelijk niet alleen voor de inzameling aan huis van restafval, GFT-afval en papier, maar ook voor bijvoorbeeld het gebruik van het milieupark, de glasbak, het reinigen van de kolken en het vegen van de straat.

Hulp nodig

Wat als ik fysiek niet in staat ben om mijn afval aan te bieden?

We vragen u om in uw eigen kring rond te vragen of iemand u kan helpen met het aanbieden van uw afval. Bijvoorbeeld uw mantelzorger, uw buren, familie of vrienden die in de buurt wonen. Vaak is er wel iemand te vinden die bereid is u te helpen de container aan de straat te zetten of uw glas naar de wijkcontainer te brengen.

Vanwege mijn hoge leeftijd of handicap kan ik zelf niet naar een ondergrondse container gaan om mijn medisch afval weg te gooien. Uit schaamte vind ik het niet prettig om een familielid of een buurman/-vrouw te vragen om met mijn medisch afval naar een container te gaan.

De gemeente kan met u meekijken of er iemand in uw omgeving is die mee kan helpen. Bijvoorbeeld uw mantelzorger, familie of vrienden die in de buurt wonen. Vaak is er wel iemand te vinden die bereid is u te helpen.

Wanneer gaat het veranderen?

Per 1 januari 2022 gaat de verandering in. Dan halen we het restafval minder vaak op en betaalt u vanaf de eerste lediging. Hieronder ziet u een tijdlijn met wat u kan verwachten.

 1. Nog te doen: November/december 2021: brief aan bewoners appartement zonder eigen container -

  Woont u in een appartement en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u een brief over het inzamelen van afval bij uw eigen woning. Deze brief komt naar verwachting eind november / begin december.  

 2. Nog te doen: November 2021: brief over data omruilen/afleveren nieuwe containers -

  Heeft u een andere maat container gekozen? Dan krijgt u in november een brief waarin staat wanneer deze wordt omgeruild of afgeleverd. Ook bewoners van appartementen krijgen informatie over nieuwe containers.

 3. Nog te doen: November/december 2021: omruilen of afleveren containers -

  Containers worden bij u eventueel omgeruild of afgeleverd in november/december.

 4. Nog te doen: December 2021: papieren afvalkalender 2022

  U krijgt in december de papieren afvalkalender in uw brievenbus. Hierop ziet u wanneer wij het afval in 2022 ophalen. U kunt ook de gratis AfvalWijzer app downloaden. Of kijk op de website van de AfvalWijzer. Dan bent u altijd op de hoogte van onverwachte wijzigingen.

 5. Nog te doen: Januari 2022 -

  Op 1 januari 2022 start de nieuwe manier van afval inzamelen.

 6. Nog te doen: Midden 2022: evaluatie -

  U hoort halverwege 2022 van de gemeente wat het resultaat is van de nieuwe manier van afval inzamelen.

Meer informatie

In de toekomst wordt er steeds meer via de AfvalWijzer app gecommuniceerd. Download daarom vast de Afvalwijzer app en ben altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen. Daarnaast krijgt u via de AfvalWijzer tips over het scheiden van afval. U downloadt de AfvalWijzer app in de App-store (iOS) of Playstore (Android). Heeft u nog een vraag? Stuur deze dan naar roerdalen@rdmaasland.nl of neem contact met ons op.