Vanaf 1 januari 2022 zamelen de gemeenten Roerdalen, Leudal en Maasgouw, in samenwerking met RD Maasland, op een nieuwe manier het afval in. Dit doen we om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent. 

Beter scheiden

Uit onderzoek blijkt dat in onze grijze container nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zit. Ook zitten er veel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) in de grijze bak. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we allemaal beter scheiden, voorkomen we samen dat de afvalstoffenheffing te hard stijgt. Ook is het beter voor het milieu om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken.

Inwoners dachten mee

Inwoners hadden een belangrijke stem in het nieuwe systeem voor afvalinzameling. Eind 2019 dachten bijna 500 inwoners mee via het Inwonerspanel Roerdalen. Verder ging wethouder Jan Smits in augustus en september 2020 in alle dorpen met inwoners in gesprek over afval. Ook konden inwoners hun mening via Facebook en e-mail aan de gemeente doorgeven. Daarnaast dacht een raadswerkgroep mee over het voorstel. In december 2020 heeft de gemeenteraad van Roerdalen een definitief besluit genomen over de afvalinzameling vanaf 2022.

Afvalinzameling in 't kort

Een samenvatting van het nieuwe beleid:

 • Restafval wordt 1 keer per 4 weken opgehaald. U betaalt per keer dat u de container aan de straat zet. 
 • GFT-afval wordt  1 keer per 2 weken opgehaald. 
 • PMD-afval wordt 1 keer per 2 weken opgehaald. De PMD zakken krijgt u thuis geleverd
 • Oud papier: inzameling blijft hetzelfde
 • Hoogbouw: iedere bewoner heeft vanaf 1 januari 2022 een (gedeelde) GFT-voorziening en gaat vanaf dan betalen voor het aanbieden van restafval.
 • Medisch afval: de medische regeling is aangepast op het nieuwe afvalbeleid.
 • Babyluiers: gaan voorlopig bij het restafval

Minder vaak restafval

Vanaf 2022 halen we het restafval 1 keer per 4 weken op. Als u goed scheidt, is dit geen probleem. De meeste mensen zetten hun grijze container nu ook al 1 keer per 4 weken aan de weg. Heeft u een keer écht teveel restafval? Dan kunt u het tegen betaling kwijt in een ondergrondse container in de buurt. Dit is ook een oplossing voor gezinnen met kinderen in de luiers, die in deze fase te weinig ruimte in de grijze container hebben.

Appartement

Woont u in een appartement of bovenwoning en heeft u geen eigen containers? Dan heeft u eind 2021 een brief gekregen. Daarin staat specifiek voor uw complex op welke manier het afval ingezameld wordt. 

De kleine afvalemmers (citybins) bij appartementen worden niet meer geleegd in 2022. Heeft u nog een afvalemmer? Meld u dan via roerdalen@rdmaasland.nl voor een gratis containerwissel.

Kosten en tarieven

Wat betaal ik?

Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag per jaar én een bedrag per keer dat u het restafval aanbiedt. Hoeveel dit is, verschilt per maat container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de restafvalcontainer aan de straat hoeft te zetten en hoe minder u dus betaalt. Als u meer restafval heeft en kiest voor een 140 liter of een 240 liter restafvalcontainer, betaalt u ook een hoger vast bedrag. Voor het GFT-afval en PMD-afval hoeft u niet per aanbieding te betalen. Deze kosten zitten in het vaste bedrag.

Krijg ik nog 14 ledigingen gratis?

De eerste 14 van maximaal 26 ledigingen waren in 2021 nog ‘gratis’. Vanaf 1 januari 2022 betaalt u vanaf de eerste lediging van uw grijze restafvalcontainer. De bedragen ziet u hieronder.

Wat zijn de tarieven?

Maat grijze containerVast bedrag per jaarBedrag per aanbieding
40 liter (inzetbak in 140 liter container)€ 180€ 2
60 liter (inzetbak in 140 liter container)€ 180€ 3
80 liter (inzetbak in 140 liter container)€ 180€ 4
140 liter container€ 207    € 7
240 liter container€ 230€ 12
60 liter inworp ondergrondse container€ 180€ 3

Rekenvoorbeelden

Hieronder vindt u voor elke maat grijze container een rekenvoorbeeld. Hierbij gaan we uit van het gemiddeld aantal keer dat de grijze container wordt geledigd in gemeenten met dezelfde manier van afval inzamelen.

U heeft een grijze container van 40 liter (inzetbak in 140 liter container). Deze zet u 13 keer aan de weg. U betaalt dan:

Vast bedrag€ 180,-
13 aanbiedingen€ 26,- (13 x € 2,-)
Totaal€ 206,-

U heeft een grijze container van 60 liter (inzetbak in 140 liter container). Deze zet u 13 keer aan de weg. U betaalt dan:

Vast bedrag€ 180,-
13 aanbiedingen€ 39,- (13 x € 3,-)
Totaal€ 219,-

U heeft een grijze container van 80 liter (inzetbak in 140 liter container). Deze zet u 13 keer aan de weg. U betaalt dan:

Vast bedrag€ 180,-
13 aanbiedingen€ 52,- (13 x € 4,-)
Totaal€ 232,-

U heeft een grijze container van 140 liter. Deze zet u 10 keer aan de weg. U betaalt dan:

Vast bedrag€ 207,-
10 aanbiedingen€ 70,- (10 x € 7,-)
Totaal€ 277,-

U heeft een grijze container van 240 liter. Deze zet u 8 keer aan de weg. U betaalt dan:

Vast bedrag€ 230,-
8 aanbiedingen€ 96,- (8 x € 12,-)
Totaal€ 326,-

Vaststelling tarieven

De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld op 15 december 2021. De BsGW brengt jaarlijks de afvalstoffenheffing in rekening. Uw heffing bestaat dan uit het vaste bedrag plus de kosten van alle keren dat u de grijze container aan de straat heeft gezet.

Wat is het vastrecht?

Het vastrecht is een vast bedrag per jaar voor de inzameling en verwerking van afval. Het gaat dan onder andere om het inzamelen en verwerken van restafval, gft en pmd. Maar bijvoorbeeld ook de kosten van het vegen van de straat en het reinigen van kolken zijn verwerkt in het vastrecht. Het vastrecht wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Is het vastrecht in elke gemeente gelijk?

Het vastrecht verschilt per gemeente. Dit komt omdat gemeenten niet allemaal dezelfde kosten doorberekenen in het vastrecht. Een voorbeeld: het vegen van straten wordt in de ene gemeente in het vastrecht verwerkt en in de andere gemeente in een andere heffing.

Ga ik in 2022 meer betalen?

Het inzamelen en verwerken van afval wordt de komende jaren steeds duurder. Dit komt onder andere doordat de landelijke overheid hogere belastingen oplegt voor het verbranden van restafval. Dit merkt u in uw portemonnee doordat de afvalstoffenheffing omhoog gaat. U kunt er echter voor zorgen dat uw kosten minder hard stijgen. Dat doet u door beter afval te scheiden. Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag per jaar (vastrecht) en een bedrag voor elke keer dat u uw grijze container laat legen. Hoe minder vaak u uw container aan de weg zet, hoe minder u betaalt. Als u voor een kleinere grijze container kiest, bent u goedkoper uit dan bij een grotere container.

Wat betaal ik voor een GFT-container?

Vanaf 1 januari 2022 betaalt u niet meer apart voor GFT-afval. Deze kosten zitten in het vaste bedrag. U betaalt dus geen apart vast bedrag voor de groene container en ook niet voor het aanbieden ervan. Het maakt dus ook niet meer uit welke maat groene container u kiest. U betaalt straks slechts 1 vast bedrag (afhankelijk van uw maat restafval container) en een bedrag per aanbieding van de grijze container. 

Ik heb een grijze container aan huis, betaal ik twee keer het vaste bedrag als ik de ondergrondse container gebruik?

Het vaste bedrag bij de ondergrondse container is voor inwoners die bijvoorbeeld in een appartement wonen en geen eigen container aan huis hebben. Alle inwoners betalen één keer per jaar het vaste bedrag. Als u de ondergrondse container gebruikt om extra afval weg te gooien, betaalt u dus alleen per inworp.

Ik woon in een appartement, wat betaal ik?

Als bewoner van een appartement betaalt u bovenop het vaste bedrag ook per inworp bij een ondergrondse container voor restafval of per lediging van de eigen grijze container.

Containers aan huis

1 x 4 weken restafval, dat past toch niet in de container?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat en verwachten daarom ook geen problemen. Daarnaast is gebleken dat de meeste huishoudens de restafvalcontainer de afgelopen jaren gemiddeld 1 keer in de 4 weken aan de straat zetten. De nieuwe frequentie van ophalen betekent voor de meeste huishoudens dus geen grote verandering. Als uw container toch vol zit, mag u ook gebruik maken van een ondergrondse container. Hier betaalt u het tarief van een 60 liter inworp.

Wat moet ik doen als mijn container toch vol zit?

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor en grotere maat container. Heeft u al een 240 liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost € 3,-. Dit is bijvoorbeeld een oplossing als u een gezin heeft met meerdere kinderen in de luiers. De locaties van deze containers vindt u op deze pagina onder het kopje Ondergrondse containers. Ze staan ook op www.mijnafvalwijzer.nl. Alle huishoudens kregen eind 2021 een nieuwe afvalpas waarmee de ondergrondse container open gemaakt kan worden. Zo worden ook uw inworpen geregistreerd.

Wat als ik nu geen GFT-container heb?

Via www.rdmaasland.nl(externe link) kunt u een GFT-container aanvragen.

Als ik twee GFT-containers gebruik, kan ik deze dan tegelijkertijd aan de straat zetten?

Ja, u kunt beide containers tegelijkertijd aanbieden op de inzameldag.  

Op welke dagen wordt het afval ingezameld?

Per januari 2022 wordt restafval 1x per 4 weken ingezameld. GFT wordt 1 x per 2 weken ingezameld. De weekdag waarop dit bij uw adres gebeurt wijkt mogelijk af van de inzameldag van 2021. Het is ook mogelijk dat uw restafval en GFT-afval op een andere dag in de week worden ingezameld. Alle inzamelroutes zijn namelijk opnieuw ingedeeld. De dag waarop RD Maasland na 1 januari bij uw adres het restafval en GFT ophaalt en ook in welke weken dit gebeurt, staat in de Afvalwijzer 2022 die elk adres in december 2021 per post heeft gekregen. U kunt de inzameldagen ook opzoeken via www.mijnafvalwijzer.nl(externe link). Download ook de gratis app Afvalwijzer. Dan krijgt u een herinnering wanneer welk afval aan de weg moet staan.Via de Afvalwijzer kunt u inzien hoe vaak u de grijze restafvalcontainer aan de straat heeft gezet of hoe vaak u een inworp heeft gedaan in de ondergrondse container.

Als ik twee groene (of grijze) containers heb, mag ik die tegelijkertijd aan de weg zetten?

Ja, dat mag!

Wisselen van containers

Hoe kan ik mijn containers omruilen?

Via de website www.rdmaasland.nl(externe link) kunt u een containerwissel aanvragen. De omruilkosten zijn € 35, behalve als u:

 • wisselt naar een kleinere restafvalcontainer
 • wisselt als gevolg van een verhuizing

U ziet de maten in het plaatje hieronder. De grootste container is 240 liter. U kunt ook kiezen voor een container van 140 liter. Daarvoor zijn weer een aantal inzetbakken mogelijk in verschillende maten, als u liever een kleinere maat container wil: 80, 60 en 40 liter.

De grootste containermaat is 240 liter. Er is ook een container van 140 liter. Daarin kunnen verschillende maten inzetbakken worden geplaatst: 80, 60 of 40 liter.

Luiers en medisch afval

Wat kan ik doen met babyluiers? Komt daar een voorziening voor?

De gemeente heeft ervoor gekozen om nog geen luiercontainers te plaatsen. Installaties die luiers verwerken zitten vol waardoor wij de luiers uit onze gemeente nog steeds als restafval moeten verbranden. Zolang er geen plek is om luiers ook echt te recyclen, zamelen wij de luiers ook niet apart in. Babyluiers horen dus voorlopig bij het restafval.

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor een grotere maat container. Heeft u al een 240 liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar een ondergrondse restafvalcontainer binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost € 3,-. De locaties van deze containers vindt u op deze pagina onder het kopje Ondergrondse containers. U kunt ze ook opzoeken op www.mijnafvalwijzer.nl(externe link). Met uw nieuwe afvalpas kunt u de container openen. Het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer is wellicht ook een oplossing bij geuroverlast in warme maanden.

Wat als ik medisch afval heb?

Als u medisch afval heeft bent u momenteel al gedeeltelijk vrijgesteld van afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe regeling. Voor de overgang naar de nieuwe regeling hoeft u niet opnieuw te bewijzen dat u of een gezinslid medisch afval heeft. Dit houdt de regeling in:

 • Als huishouden met medisch afval betaalt u een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de maat van de grijze container die u heeft
 • Maakt u alleen gebruik van een ondergrondse container omdat u bijvoorbeeld in een appartement woont, dan geldt het vaste bedrag dat bij de ondergrondse container hoort
 • U krijgt een jaarlijkse korting op het variabele deel van de afvalstoffenheffing
 • In 2022 is de korting maximaal €120. Hiervoor kunt u 10 keer een 240 liter restafval container aan de straat zetten of 40 keer een inworp doen in de ondergrondse container
 • De maximale korting houdt in dat uw aanbiedingen gratis zijn totdat het bedrag van € 120 is bereikt. Biedt u meer afval aan dan betaalt u daarvoor het vastgestelde bedrag per aanbieding. Als u minder vaak uw afval aanbiedt, vervalt het resterende bedrag van de korting.  
 • De korting geldt per huishouden, niet per persoon
 • De BSGW verrekent automatisch de korting na afloop van het betreffende jaar
 • U mag een extra 240 liter restafvalcontainer aanvragen. Dit kan via roerdalen@rdmaasland.nl (vermeld uw naam of adres) of neem telefonisch contact op met RD Maasland via telefoonnummer (0475) 59 46 32.
 • De extra container ziet er precies hetzelfde uit als uw grijze restafvalcontainer
 • Net als ieder ander huishouden mag u van de ondergrondse containers binnen de gemeente gebruik maken. De locaties van deze containers vindt u op deze pagina onder het kopje Ondergrondse containers. U kunt ze ook opzoeken op www.mijnafvalwijzer.nl(externe link). De containers kunt u openen met uw nieuwe afvalpas.

Is een tweede container voor medisch afval gratis?

U betaalt voor het aanbieden per keer van de extra container. Op het totaalbedrag van deze aanbiedingen krijgt u jaarlijks een korting. In 2022 is de maximale korting € 120. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld 10 keer een 240 liter restafval container aanbieden. Of 40 keer een inworp doen in de ondergrondse container.

Als ik aan twee grijze containers niet genoeg heb omdat meer gezinsleden een medische indicatie hebben, wat voor mogelijkheden zijn er dan?

De medische regeling geldt per adres, niet per persoon. Twee containers is het maximum. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van een ondergrondse container.

Ik heb een pasgeboren drieling. Kan ik een medische indicatie krijgen voor het afvoeren van de luiers indien de huisarts dit goedkeurt?

Nee, dit is geen medische indicatie.

Ik heb veel medisch afval. Is het mogelijk dat mijn grijze container vaker dan 1 keer per 4 weken wordt geledigd? Zodat stankoverlast en onhygiënische situaties voorkomen kunnen worden?

Nee, medisch afval mag in de grijze containers (restafval) en deze worden in dezelfde route geleegd. U kunt het medisch afval ook wegbrengen naar de ondergrondse containers. De korting geldt op het variabele tarief. Dus voor de 120 euro korting kunt u 40 keer gratis een inworp doen in de ondergrondse container.

Afval bij appartementen

Ik wil mijn afvalemmer (citybin) blijven gebruiken, kan dat?

Nee, citybins worden vanaf 2022 niet meer geleegd. Het legen van deze afvalemmers is arbeidsintensief voor de inzamelaar. Bij alle inwoners die nu nog een citybin gebruiken, wordt deze opgehaald. U krijgt dan een minicontainer voor restafval of GFT-afval. Of toegang tot een GFT-zuil die in de buurt van het complex staat. Per appartementencomplex is er een passende oplossing.

Heeft u nog een citybin en geen alternatief aangeboden gekregen om het afval in te zamelen bij uw woning? Neem dan zo snel mogelijk contact op met roerdalen@rdmaasland.nl. Dan nemen we contact met u op voor het ruilen van containers.

Ik woon in een appartement en kan het GFT-afval niet scheiden, wat kan ik doen?

Per 1 januari 2022 heeft iedereen de mogelijkheid om GFT-afval te scheiden. U krijgt een eigen minicontainer of gaat er een delen met de medebewoners van uw appartementencomplex. Als dit geen optie is, dan zorgt de gemeente dat er een GFT-zuil in de buurt van het complex komt te staan waar bewoners toegang tot krijgen. 

Ondergrondse containers

Waar kan ik de ondergrondse containers in Roerdalen vinden?

Deze restafvalcontainers kunt u vanaf 1 januari 2022 gebruiken als u een keer niet uitkomt met uw restafval:

 • Herkenbosch: Kerkplein
 • Melick: Kerkplein
 • Montfort: Dijk
 • Posterholt: Aan de Oude Markt
 • St. Odiliënberg: Willem-Alexanderlaan
 • Vlodrop: Angsterweg

Kijk voor de precieze locatie op www.mijnafvalwijzer.nl(externe link).

Moet mijn afvalpas van de ondergrondse container bij de woning achterblijven als ik ga verhuizen of staat het pasje op mijn naam?

De pas is adresgebonden en hoort dus bij de woning. Om misbruik te voorkomen wordt de pas bij verhuizing geblokkeerd. De nieuwe bewoner krijgt dan automatisch een nieuwe afvalpas op het nieuwe adres.

Ik heb een grijze en een groene container. Ik betaal vastrecht. Ik wil ook een pas voor de ondergrondse container. Moet ik dan twee keer vastrecht betalen? 

Nee, elk huishouden krijgt één afvalpas. Met deze pas kunt u de ondergrondse container voor restafval openen. U betaalt wel per keer dat u gebruik maakt van de ondergrondse container (per inworp van maximaal 60 liter betaalt u € 3). Het gebruik van de ondergrondse container heeft dus geen consequenties voor het vastrecht.

Bedrijfsafval

Als ik een bedrijfscontainer heb, ben ik dan verplicht om ook een grijze en een groene container te hebben? Ook als ik de grijze en de groene container niet gebruik?

Een groene en grijze container zijn niet verplicht als er op uw adres een bedrijfsmatig contract is afgesloten met een commerciële afvalverwerker. Een kopie van het contract moet u aan de gemeente overleggen via het formulier op de website van RD Maasland(externe link). Bij akkoord zal dit worden doorgestuurd naar de BSGW. U betaalt dan uiteindelijk wel nog de vaste kosten van de afvalstoffenheffing, deze vervallen dus niet. Deze kosten zijn namelijk niet alleen voor de inzameling aan huis van restafval, GFT-afval en papier, maar ook voor bijvoorbeeld het gebruik van het milieupark, de glasbak, het reinigen van de kolken en het vegen van de straat.

Hulp nodig

Wat als ik fysiek niet in staat ben om mijn afval aan te bieden?

We vragen u om in uw eigen kring rond te vragen of iemand u kan helpen met het aanbieden van uw afval. Bijvoorbeeld uw mantelzorger, uw buren, familie of vrienden die in de buurt wonen. Vaak is er wel iemand te vinden die bereid is u te helpen de container aan de straat te zetten of uw glas naar de wijkcontainer te brengen.

Vanwege mijn hoge leeftijd of handicap kan ik zelf niet naar een ondergrondse container gaan om mijn medisch afval weg te gooien. Uit schaamte vind ik het niet prettig om een familielid of een buurman/-vrouw te vragen om met mijn medisch afval naar een container te gaan.

De gemeente kan met u meekijken of er iemand in uw omgeving is die mee kan helpen. Bijvoorbeeld uw mantelzorger, familie of vrienden die in de buurt wonen. Vaak is er wel iemand te vinden die bereid is u te helpen.

Meer informatie

In de toekomst wordt er steeds meer via de AfvalWijzer app gecommuniceerd. Download daarom vast de Afvalwijzer app en ben altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen. Daarnaast krijgt u via de AfvalWijzer tips over het scheiden van afval. U downloadt de AfvalWijzer app in de App-store (iOS)(externe link) of Playstore (Android)(externe link). Heeft u nog een vraag? Stuur deze dan naar roerdalen@rdmaasland.nl of neem contact met ons op.