Volgend jaar veranderen de gemeenten Roerdalen, Leudal en Maasgouw tegelijkertijd de inzameling van het afval, in samenwerking met RD Maasland. Dit doen we om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent.

Beter scheiden

Uit onderzoek blijkt dat in onze grijze container nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zit. Ook zitten er veel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) in de grijze bak. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we allemaal beter scheiden, voorkomen we samen dat de afvalstoffenheffing te hard stijgt. Ook is het beter voor het milieu om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken.

In het kort: wat verandert er?

Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen:

 • Restafval wordt 1 keer per 4 weken opgehaald. U betaalt per keer dat u de container aan de straat zet. U kunt zelf kiezen welke maat container u neemt
 • GFT-afval wordt  1 keer per 2 weken opgehaald. U kunt zelf kiezen welke maat container u neemt (ook 240 liter). U heeft de mogelijkheid om een extra container aan te vragen
 • GF in de keuken: alle inwoners mogen een bakje voor groente- en fruitafval in de keuken aanvragen
 • PMD-afval wordt 1 keer per 2 weken opgehaald. De PMD zakken krijgt u thuis geleverd
 • Oud papier: inzameling blijft hetzelfde
 • Hoogbouw: per complex kijken we of er ruimte is voor eigen restafval- en GFT-containers. Als dit niet lukt, kijken we naar een passende oplossing
 • Medisch afval: er komt een speciale regeling
 • Babyluiers: gaan voorlopig bij het restafval

Minder vaak restafval

Vanaf 2022 halen we het restafval minder vaak op. Als u goed scheidt, is dit geen probleem. De meeste mensen zetten hun grijze container nu ook al 1 keer per 4 weken aan de weg. Heeft u een keer écht teveel restafval? Dan kunt u het tegen betaling kwijt in een ondergrondse container in de buurt. Dit is ook een oplossing voor gezinnen met kinderen in de luiers, die in deze fase te weinig ruimte in de grijze container hebben.

Maat kiezen grijze en groene container

In de herfst krijgt u de kans om te wisselen van maat container. Heeft u veel groenafval, dan kunt u voortaan ook een 240 liter GFT-container kiezen. Ook is het mogelijk om gratis een tweede groene container en een aanrechtbakje voor keukenafval aan te vragen.

Appartement

Woont u in een appartement of bovenwoning en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u na de zomer een brief. Hierin staat meer over de inzameling van afval bij uw woning. De afvalemmers bij appartementen gaan verdwijnen. We kijken naar een passende oplossing voor uw woning.

Kosten en tarieven

Wat verandert er precies in de kosten?

Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt is nu nog afhankelijk van de maten GFT- en restafval container die u in gebruik heeft, in combinatie met hoe vaak u de restafvalcontainer laat legen. De eerste 14 van maximaal 26 ledigingen zijn ‘gratis’.
Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag per jaar en een bedrag per keer dat u het restafval aanbiedt. Hoeveel dit is, verschilt per maat container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de restafvalcontainer aan de straat hoeft te zetten en hoe minder u dus betaalt. Als u meer restafval heeft en kiest voor een 140 liter of een 240 liter restafvalcontainer, betaalt u ook een hoger vast bedrag. Voor het GFT-afval en PMD-afval hoeft u niet per aanbieding te betalen. Deze kosten zitten in het vaste bedrag.

Wat ga ik straks betalen?

Maat grijze container Vast bedrag per jaar Bedrag per aanbieding
40 liter (inzetbak in 140 liter container) € 180 € 2
60 liter (inzetbak in 140 liter container) € 180 € 3
80 liter (inzetbak in 140 liter container) € 180 € 4
140 liter container € 207     € 7
240 liter container € 230 € 12
60 liter inworp ondergrondse container € 180 € 3

De gemeenteraad stelt de tarieven definitief vast in december. De BsGW brengt jaarlijks de afvalstoffenheffing in rekening. Uw heffing bestaat dan uit het vaste bedrag plus de kosten van alle keren dat u de grijze container aan de straat heeft gezet.

Ik woon in de hoogbouw, wat betaal ik straks?

Op dit moment betalen inwoners in de hoogbouw alleen een vast bedrag. Straks betaalt u bovenop het vaste bedrag ook per inworp bij een ondergrondse container of per lediging van de eigen container.

Vragen over containers aan huis en de wisseling

Hoe en wanneer kan ik van maat container wisselen?

Omdat RD Maasland minder vaak het restafval gaat ophalen, kunnen inwoners in september aangeven of ze willen wisselen van maat container. U krijgt thuis een brief waarin staat uitgelegd hoe u dit precies kunt doen. Aan het eind van het jaar vindt de wisseling plaats.

1 x 4 weken restafval, dat past toch niet in de container?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat en verwachten daarom ook geen problemen. Daarnaast is gebleken dat de meeste huishoudens per jaar de restafvalcontainer gemiddeld al 1 keer in de 4 weken aan de straat zetten. De nieuwe frequentie van ophalen betekent voor de meeste huishoudens dus geen grote verandering. Als uw container toch vol zit, mag u ook gebruik maken van een ondergrondse container. Hier betaalt u het tarief van een 60 liter inworp.

Welke containers mag ik allemaal wisselen?

U mag voor restafval en GFT-afval een andere maat kiezen. Voor GFT-afval mag u nu ook een 240 liter container kiezen. Daarnaast is er de mogelijkheid gratis een tweede GFT-container aan te vragen. Ingenomen containers die niet zijn beschadigd worden schoongemaakt en weer uitgezet bij iemand die deze maat wenst. Zo zorgen we ervoor dat containers in goede staat weer opnieuw worden gebruikt.

Wat is het GF-bakje?

Op het moment dat u de mogelijkheid heeft om een andere maat container te kiezen, mag u ook een GF-bakje aanvragen. Dit is een klein bakje voor op het aanrecht waarin u makkelijk snijafval en etensresten apart kunt houden. Dit bakje helpt om het GF-afval beter te scheiden.

Is het verplicht om een restafval en GFT-container te hebben?

Ja, dit is verplicht. Hier betaalt u ook afvalstoffenheffing voor. De inzamelmiddelen horen bij de woning. Inwoners die nu geen containers hebben, worden verplicht deze bij de woning te accepteren (met uitzondering van de hoogbouw).

Vragen over de hoogbouw en appartementen

Ik wil mijn citybin blijven gebruiken, kan dat?

Nee, de citybins worden ingenomen. Het legen van een citybin is arbeidsintensief voor de inzamelaar. Bij alle inwoners die nu nog een citybin gebruiken, wordt deze opgehaald. U krijgt dan een minicontainer voor restafval of GFT-afval. Of toegang tot een GFT-zuil die in de buurt van het complex staat. Per appartementencomplex wordt een passende oplossing gezocht.

Ik woon in de hoogbouw en kan het GFT-afval niet scheiden, wat kan ik doen?

U krijgt een eigen minicontainer. Als dat vanwege ruimtegebrek niet past, dan zorgt de gemeente dat er een GFT-zuil in de buurt van het complex komt te staan waar bewoners toegang tot krijgen.

Vragen over luiers en medisch afval

Wat kan ik doen met babyluiers? Komt daar een voorziening voor?

We hebben ervoor gekozen om nog geen luiercontainers te plaatsen. Installaties die luiers verwerken zitten vol waardoor wij de luiers uit onze gemeente nog steeds als restafval moeten verbranden. Zolang er geen plek is om luiers ook echt te recyclen, zamelen wij de luiers ook niet apart in. Babyluiers horen dus voorlopig bij het restafval.

Medisch afval en incontinentieluiers

Inwoners met een medische indicatie komen net als nu in aanmerking voor een speciale regeling.

Wat als ik fysiek niet in staat ben om mijn afval aan te bieden?

We vragen u om in uw eigen kring rond te vragen of iemand u kan helpen met het aanbieden van uw afval. Bijvoorbeeld uw mantelzorger, uw buren, familie of vrienden die in de buurt wonen. Vaak is er wel iemand te vinden die bereid is u te helpen de container aan de straat te zetten of uw glas naar de wijkcontainer te brengen.

Wanneer gaat het veranderen?

Per 1 januari 2022 gaat de verandering in. Dan halen we het restafval minder vaak op en betaalt u vanaf de eerste lediging. Hieronder ziet u een tijdlijn met wat u kan verwachten.

 1. Nog te doen: September 2021: keuze maat container -

  U krijgt in september een brief over de verschillende maten containers. U leest hoe u uw keuze kunt doorgeven. Ook krijgt u informatie over het aanvragen van een aanrechtbakje voor keukenafval.

 2. Nog te doen: Oktober 2021: brief aan bewoners appartement zonder eigen container -

  Woont u in een appartement en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u in oktober een brief over het inzamelen van afval bij uw eigen woning.

 3. Nog te doen: November 2021: brief over data omruilen/afleveren nieuwe containers -

  Heeft u een andere maat container gekozen? Dan krijgt u in november een brief waarin staat wanneer deze wordt omgeruild of afgeleverd. Ook bewoners van appartementen krijgen informatie over nieuwe containers.

 4. Nog te doen: November/december 2021: omruilen of afleveren containers -

  Containers worden bij u eventueel omgeruild of afgeleverd in november/december.

 5. Nog te doen: December 2021: papieren afvalkalender 2022

  U krijgt in december de papieren afvalkalender in uw brievenbus. Hierop ziet u wanneer wij het afval in 2022 ophalen. U kunt ook de gratis AfvalWijzer app downloaden. Of kijk op de website van de AfvalWijzer. Dan bent u altijd op de hoogte van onverwachte wijzigingen.

 6. Nog te doen: Januari 2022 -

  In januari 2022 start de nieuwe manier van afval inzamelen.

 7. Nog te doen: Midden 2022: evaluatie -

  U hoort halverwege 2022 van de gemeente wat het resultaat is van de nieuwe manier van afval inzamelen.

Meer informatie

In de toekomst wordt er steeds meer via de AfvalWijzer app gecommuniceerd. Download daarom vast de Afvalwijzer app en ben altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen. Daarnaast krijgt u via de AfvalWijzer tips over het scheiden van afval. U downloadt de AfvalWijzer app in de App-store (iOS) of Playstore (Android). Heeft u nog een vraag? Stuur deze dan naar roerdalen@rdmaasland.nl of neem contact met ons op.