Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement vraagt u een ontheffing aan. Dat is nodig omdat de wet eisen stelt aan het schenken van alcohol. Het doel van de Drank- en Horecawet is verantwoord alcoholgebruik stimuleren en overmatig alcoholgebruik tegengaan. Vraag de ontheffing aan in de gemeente waar het evenement plaatsvindt. Gaat het om een besloten feest? Dan hoeft u geen ontheffing aan te vragen.