Ik sta met een groepje mensen een borrel te drinken bij Biej de Vogel in Montfort. Een gezellig en harmonieus gezelschap. Omdat er ook een wethouder aanwezig is zou je het idee kunnen krijgen dat het om een oprichtingsavond van iets nieuws gaat. Maar niet alles is wat het lijkt. Wij sluiten namelijk een project af: het nieuwe subsidiestelsel voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Dat het zo’n harmonieuze groep zou worden, waar alle neuzen in dezelfde richting wijzen, was niet evident toen wij – bestuurders van verschillende verenigingen, stichtingen en organisaties - aan dit project begonnen. We kwamen immers allemaal op voor de belangen van onze eigen club en het ging om geld. Ons geld.

Een heldere boodschap

Bij onze eerste ontmoeting opende de wethouder de vergadering met een voorbehoud:  “Het is niet mijn beleid, ik moet het wel verdedigen voor de gemeenteraad, maar jullie maken het voorstel voor het nieuwe stelsel. Het is jullie plan.” Tegelijkertijd gaf hij duidelijk aan dat het om gemeenschapsgeld gaat, van en voor alle inwoners van Roerdalen. Geen overlevingsgeld, maar een tegemoetkoming van de gemeenschap voor al het werk dat wij doen. Een heldere boodschap. Daar zaten wij dan, twintig bestuurders van organisaties uit alle kernen van Roerdalen. Ieder met zijn eigen agenda, voorkeuren en wensen. En al snel werd duidelijk dat we met discussies over de verdeling van het geld niet ver zouden komen. De geldkwestie werd even aan de kant gezet.

Een wonder

En toen gebeurde er iets wonderlijks. Wij begonnen te praten over dat wat wij graag doen: over sport, muziek, over ouderen en jeugd. Dat enthousiasme werkte aanstekelijk op de hele groep. De stemming begon om te slaan. Er werd geluisterd naar elkaar, begrip getoond en er werd hulp aangeboden als dat nodig was. Overeenkomsten werden gevonden en hier en daar werd zelfs de kiem gelegd voor samenwerking. Het nieuwe subsidiestelsel begon vorm te krijgen. Vanuit het hart, met ziel en vreugde en met respect voor elkaar.

Respect voor elkaar

Die passie en dat respect voor elkaar zijn de belangrijkste elementen in een goed functionerende samenleving. Dat én durven loslaten. De zekerheid van het verleden en de angst voor het nieuwe loslaten. Dat maakt samen bouwen aan iets nieuws altijd een uitdaging. En dat is nou precies wat wij gedaan hebben. We zijn de uitdaging aangegaan en werken samen aan de toekomst. Zonder hierbij de winst uit het verleden te kort te doen.

Klaar voor de toekomst

Het resultaat: een plan met visie en inhoud. Met een fair en goed doordachte financiële ondersteuning.  Een plan dat de toekomst van onze verenigingen en vrijwilligersorganisaties waarborgt en waar ruimte is voor nieuwe initiatieven. De gemeenteraad heeft dan ook unaniem het voorstel van de werkgroep overgenomen. Zowel inhoudelijk als financieel. Want met de ziel en de passie voorop, zijn we daar uiteindelijk ook uitgekomen. 

Ik sta met een groepje mensen een borrel te drinken bij Biej de Vogel in Montfort. We hebben wat te vieren, de missie is geslaagd. Nu nog een bitterbal en dan naar huis…

Victor van Hooijdonk
The Archery Club