De leden van de gemeenteraad vinden het belangrijk om een goed beeld te hebben van onderwerpen waarover zij besluiten nemen. Dat geldt zeker als het gaat om ingrijpende besluiten. Daarom gaan zij graag met u in gesprek tijdens beeldvormende bijeenkomsten.

Informatie delen

Het doel van beeldvormende bijeenkomsten is informatie delen. Raads- en commissieleden willen hierdoor een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de belangrijke onderwerpen. Dat komt uiteindelijk de kwaliteit van de besluitvorming ten goede. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens eerdere beeldvormende bijeenkomsten zijn besproken zijn de Omgevingswet, het afvalbeleid en het onderhoud van speeltuinen. 

Hoe werkt het?

Iedereen mag meedoen aan beeldvormende bijeenkomsten: inwoners, ondernemers, medewerkers, raads- en commissieleden en collegeleden. De agendacommissie zorgt voor de agenda. Deze commissie kan ook specialisten uitnodigen om mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan.

Waar en wanneer?

De beeldvormende bijeenkomst vindt meestal plaats in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot maximaal 22.00 uur. Komt u ook? Meldt u dan aan via griffie@roerdalen.nl. Zolang er beperkingen zijn in verband met de coronacrisis doen we de beeldvormende bijeenkomsten digitaal via MS Teams.

Agenda

Via de vergaderkalender, waar u alle komende vergaderingen ziet staan, kunt u naar de betreffende beeldvormende bijeenkomst. Zodra een agendapunt bekend is, zetten we het op de voorlopige agenda. Twee dagen voor de vergadering maken we de agenda definitief. De data van de beeldvormende vergaderingen vindt u aan de linkerkant van deze webpagina.