De gemeenteraad bereidt raadsvergaderingen samen met inwoners, specialisten en medewerkers voor. Dat gebeurt in de Beeldvormende bijeenkomst. Dat is een nieuwe manier van vergaderen waarmee we de kwaliteit van de gemeenteraadsvergadering willen verbeteren.

Informatie delen

Ook in 2021 is er steeds een week vóór een commissievergadering een Beeldvormende bijeenkomst. Het doel van deze vergadering is informatie delen. Raads- en commissieleden krijgen hiermee een zo compleet mogelijk beeld van onderwerpen die op de agenda staan. De gemeenteraad kan daarna de besluiten die ze neemt beter voorbereiden.

Hoe werkt het?

Een Beeldvormende bijeenkomst is openbaar en niet officieel. Iedereen mag meedoen: inwoners, medewerkers, raads- en commissieleden en collegeleden. De agendacommissie zorgt voor de agenda. De agendacommissie nodigt specialisten uit voor onderwerpen die op de agenda van de raadvergadering staan. Dit kunnen inwoners, ondernemers of andere experts zijn.

Wilt u een agendapunt toevoegen dat niet op de raadsagenda staat? Dat kan ook. Dit kan tot op zijn laatst drie dagen voor de vergadering via griffie@roerdalen.nl. De agendacommissie zorgt ervoor dat er voor elk onderwerp genoeg tijd is. Dat kan betekenen dat samen met u naar een passende datum wordt gekeken.

Niet op de agenda

De volgende onderwerpen worden niet besproken in een Beeldvormende bijeenkomst:

  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • juridische geschillen tussen inwoners en de gemeente;
  • bezwaren tegen een besluit van het gemeentebestuur;
  • onderwerpen die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure.

Waar en wanneer?

De Beeldvormende bijeenkomst vindt meestal plaats in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot maximaal 22.00 uur. Komt u ook? Meldt u dan aan door een e-mail te sturen naar griffie@roerdalen.nl.

Agenda

Bekijk hier de agenda. Zodra een agendapunt bekend is zetten we het op de voorlopige agenda.  Twee dagen voor de vergadering maken we de agenda definitief. De data van alle Beeldvormende vergaderingen vindt u aan de linkerkant. Bent u ook benieuwd naar andere vergaderingen? Lees dan meer op de pagina vergaderingen, of bekijk de vergaderkalender van alle vergaderingen.