In de programmabegroting 2020 - 2023 staat een heleboel informatie. Maar waarmee gaan we nu eigenlijk aan de slag de komende jaren? Welke investeringen zijn hiervoor nodig? En wat moet u als inwoner aan gemeentelijke belasting betalen?

Het antwoord hierop vindt u kort en krachtig in de beeldplaat die we hebben laten maken van onze programmabegroting. Hierin kunt u zien dat we vooral investeren in duurzame energie, betere zorg en hulp en een kleine, daadkrachtige organisatie. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van onze dienstverlening aan u. En zo verlagen we onze vaste kosten. U kunt de samenvatting vinden in ViaLimburg van deze week of bekijken bij dit bericht.