In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van een gebied. De gemeenteraad bepaalt wat in een bestemmingsplan staat. U kunt bestemmingsplannen bekijken via ruimtelijkeplannen.nl.

Ga naar ruimtelijkeplannen.nl

Wat is een bestemmingsplan?

 • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd. Ook staat erin hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Zo staat er bijvoorbeeld waar woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn.
 • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook bedrijvigheid, landbouw of recreatie.
 • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.
 • Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u ons vragen het bestemmingsplan aan te passen (principeverzoek). Dit gebeurt meestal bij grotere projecten, zoals de bouw van meerdere woningen. Het is ook mogelijk af te wijken van het bestemmingsplan door een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit gebeurt meestal bij kleinere projecten, zoals een verbouwing. Neem vooraf contact met ons op. Wij kunnen u vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Bestemmingsplan aanpassen: principeverzoek

Als u een bestaand bestemmingsplan wilt laten aanpassen, doet u een principeverzoek. Stuur documenten mee die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt laten veranderen, bijvoorbeeld:

 • omschrijving / uitleg van de (bouw)plannen
 • schetsen die de ontwikkeling verduidelijken
 • situatieschets van de locatie

Een principeverzoek kost € 500,-. Als wij een beslissing hebben genomen, krijgt u hierover bericht. Hoe lang dat duurt, kunnen wij helaas niet van tevoren zeggen.Let op: een principeverzoek is geen vergunningaanvraag. Als u een vergunning nodig heeft, moet u deze apart aanvragen.
 

Afwijken van het bestemmingsplan

Het kan zijn dat u voor het afwijken van een bestemmingsplan het bestemmingsplan niet hoeft aan te passen. In dat geval kunt u de wijziging aanvragen met een omgevingsvergunning via Omgevingsloket online. We raden u aan van tevoren contact met ons op te nemen. Zo kunt u afstemmen welke stappen u moet volgen.
 

Bestemmingsplan dat nog niet definitief is

 • We leggen nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen zes weken ter inzage. Wij kondigen dit van tevoren aan op onze website en in RoerdalenBericht. Tijdens deze periode kunt u uw mening geven over het plan (zienswijze indienen).
 • De gemeenteraad stelt hierna het bestemmingsplan vast.
 • We leggen het plan opnieuw zes weken klaar om te bekijken. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Na de termijn van zes weken treedt het bestemmingsplan in werking .

Heeft u gevonden wat u zocht?