Programmabegroting

In de programmabegroting worden de uitgangspunten en prioriteiten die zijn vastgelegd in de Kadernota verder uitgewerkt. De programmabegroting geeft antwoord op de vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten?

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888