Burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders vormen als college van burgemeester en wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester wordt niet gekozen door de inwoners van onze gemeente, maar bij Koninklijk Besluit benoemd. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. In het college mag de burgemeester mede een besluit nemen, in de gemeenteraad niet. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Zij maken geen deel uit van de gemeenteraad en stemmen dus ook niet mee in de raadsvergadering. De directeur is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Vergaderingen

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via het Servicepunt Roerdalen. E-mail: info@roerdalen.nl, telefoon: 0475-538888.

Afspraak maken

Heeft u een vraag of wilt u een gesprek met iemand van de gemeente, dan vragen wij u om eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers. Zij zijn de inhoudelijk deskundigen en kunnen u wellicht verder helpen.

Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 0475 – 53 88 88 of via e-mail: info@roerdalen.nl.

  • u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te geven;
  • om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
  • na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde is.

Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888