Gemeenteraad

Gemeenteraad 2018-2022

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De leden van de gemeenteraad worden elke vier jaar rechtstreeks gekozen. De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente en bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitoefent. 

Vergaderingen

Raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis. In de vergaderkalender vindt u de agenda’s en bijbehorende stukken. De vergaderingen worden ook aangekondigd in de huis-aan-huiskrant VIA Roerdalen. U kunt raadsvergaderingen live bekijken op de lokale omroep (OR6). Heeft u de uitzending gemist? Kijk dan bij Raad in Beeld.

Spreekrecht

Wilt u graag spreken over een onderwerp dat op de raadsagenda staat? Dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U kunt zich tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Neem daarvoor contact op met de griffie. De griffie heeft de volgende gegevens nodig: uw naam, adres, telefoonnummer en het agendapunt waarover u het woord wilt voeren.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888