Griffie

Griffier R.J.J. Notermans

De gemeenteraad en de raadsadviescommissie worden ondersteund door de raadsgriffie. De griffie verzorgt de agenda’s en verslaglegging van de vergaderingen. Ook draagt de griffie zorg voor de informatievoorziening aan raads- en commissieleden. Verder kunnen raadsleden een beroep doen op de griffie voor ondersteuning bij het maken van initiatiefvoorstellen en het indienen van moties.

De raadsgriffie bestaat uit de volgende personen:

  • Griffier: de heer R.J.J. Notermans
  • Raadsadviseur: mevrouw D. Abels
  • Raadsmedewerker: mevrouw W.M.J.M. Jongen-van den Camp

Heeft u vragen over de gemeenteraad of de raadsadviescommissie? Dan kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar via het e-mailadres griffie@roerdalen.nl of telefonisch via (0475) 538888.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888