Jaarplannen

De rekenkamercommissie stelt aan het begin van het jaar een plan op voor de onderzoeken van dat jaar. Deze jaarplannen of onderzoeksplannen worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888