Jaarverslagen

In een jaarverslag doet de Rekenkamercommissie verslag van de uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen jaar. Het jaarverslag wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888