Organisatie

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris / algemeen directeur: de heer J.J.W.M. L'Ortije. Hij leidt de organisatie, die ongeveer 120 medewerkers telt.

Zij bereiden onder andere de besluiten voor die het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad nemen. Ook adviseren zij en voeren ze besluiten uit.

De organisatie bestaat uit:

Directie

 • Algemeen directeur / gemeentesecretaris
 • Concerncontrol
 • Gelukscoördinator / programmamanager

Teams

 • Bestuurszaken
 • Dienstverlening
 • MO (Maatschappelijke Ontwikkeling)
 • Onderhoud
 • OWV (Openbare Werken en Vastgoed)
 • REO (Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling)

MER

In het samenwerkingsverband MER (gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen), zijn ondergebracht:

 • Bedrijfsvoering
 • Omgevingsdienst
 • Sociaal Domein

Te downloaden:

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888