Rekenkamercommissie

Elke gemeente is verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen. De gemeente Roerdalen heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met de gemeente Maasgouw. Deze gezamenlijke rekenkamercommissie is op 16 juli 2015 opgericht.

Doelstelling

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebeleid. Hierbij kunt u denken aan vragen als:

  • Voldoet de uitvoering van het gemeentebeleid aan wet- en regelgeving?
  • Realiseert het bestuur de gestelde doelen?
  • Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het beleid?
  • Worden de doelen tegen zo laag mogelijke kosten bereikt?

Het uiteindelijke doel van de onderzoeken is lessen te trekken voor de toekomst. Het accent ligt op het verbeteren van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.

De rekenkamercommissie versterkt de controlerende rol van de raad. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en haar rapportages zijn in principe openbaar. Zo draagt de rekenkamercommissie bij aan de transparantie van het lokale bestuur.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888