Samenstelling

M.D. (Monique) de Boer-Beerta

M.D. de Boer-Beerta
contactgegevens en taken M.D. (Monique) de Boer-Beerta
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer0475-538888
E-mailadressecretariaat.burgemeester@roerdalen.nl
Taken
 • Rampen- en Crisiscommunicatie
 • (Eu)regionale samenwerking
 • Bezwaar, beroep en klachten
 • Toezicht en handhaving
 • Vergunningen drank, horeca en evenementen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie en brandweer
 • Kunst en cultuur (inclusief archeologie)

DB MER, GR RUD Limburg Noord, Veiligheidsregio, SML, Euregio

Politieke partijVVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

E.W.A.M. (Eugenie) Cuijpers

E.W.A.M. Cuijpers
contactgegevens en taken E.W.A.M. (Eugenie) Cuijpers
FunctieWethouder
E-mailadreseugenie.cuijpers@roerdalen.nl
Taken
 • Eerste loco-burgemeester
 • Positieve gezondheid
 • Jeugd en ouderen
 • Wmo
 • Onderwijs en bibliotheekwerk
 • Ruimtelijke ordening (principeverzoeken, bestemmingsplannen en overige vergunningen inclusief monumenten)
 • Plattelands –en gebiedsontwikkeling

GR MER SD & OD, GR Omnibuzz, Openbaar Lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette

Politieke partijCDA (Christen Democratisch Appèl)

A.C.A.G. (Jan) Smits

A.C.A.G. Smits
contactgegevens en taken A.C.A.G. (Jan) Smits
FunctieWethouder
Mobiel nummer06-12883730
E-mailadresjan.smits@roerdalen.nl
Taken
 • Tweede loco-burgemeester
 • Omgevingswet (omgevingsvisie, structuurvisie en structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving)
 • Grondzaken (inclusief jacht- en pachtzaken) en vastgoed
 • Wonen
 • Duurzaamheid
 • Water
 • Verkeer en beheer openbare ruimte (inclusief milieu en afval)
 • Financiën

GR Maasland, GR BsGW, SML

Politieke partijDemocraten Roerdalen

J.G.A.M. (Jan) den Teuling

J.G.A.M. den Teuling
contactgegevens en taken J.G.A.M. (Jan) den Teuling
FunctieWethouder
Mobiel nummer06-53121972
E-mailadresjan.den.teuling@roerdalen.nl
Taken
 • Derde loco-burgemeester
 • Participatie, werk en inkomen
 • Armoedebestrijding
 • Dorpsgericht werken
 • Burger- en overheidsparticipatie
 • Afronding accommodatiebeleid
 • Economie
 • Recreatie en Toerisme
 • Sport
 • Subsidies
 • Coördinatie deregulering
 • Bedrijfsvoering
 • Onderhoud openbare ruimte (Buitendienst)
 • Communicatie en dienstverlening

GR MER SD, GR Westrom, SML, OML

Politieke partijRoerstreek Lokaal!

J.J.W.M. (Jan) L'Ortije

J.J.W.M. L'Ortije
contactgegevens en taken J.J.W.M. (Jan) L'Ortije
FunctieSecretaris
E-mailadresinfo@roerdalen.nl
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888