Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit zeven leden, waarvan drie externe en vier interne leden. Bekijk ook het overzicht van functies en nevenfuncties van de rekenkamercommissieleden.

Externe leden

De externe leden zijn onafhankelijk en zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

  • Mevrouw A. Hubens (voorzitter)
  • De heer H. Maessen (extern lid)
  • De heer C. Titulaer (extern lid) 

Interne leden

De interne leden zijn raadslid van de deelnemende gemeenten. De zittingsperiode van interne leden is gelijk aan de periode van hun raadslidmaatschap. Er worden twee interne leden benoemd per gemeente.

  • De heer S. Blomen (gemeente Maasgouw)
  • De heer M. Richter (gemeente Maasgouw)
  • Mevrouw K. Hermans-Roelofs (gemeente Roerdalen)
  • De heer F. Peeters (gemeente Roerdalen)

Ondersteuning

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de griffies van Roerdalen en Maasgouw.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888