Team MO

Tot de taken van het team Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) behoren onder andere de ontwikkeling van beleid en regie op de uitvoering van beleid op de volgende terreinen:

  • Arbeidsmarktbeleid en inburgering
  • Cultuur
  • Gezondheidsbeleid
  • Jeugdbeleid
  • Kinderopvang, peuterwerk, voor- en vroegschoolse educatie
  • Onderwijsbeleid
  • Subsidiebeleid
  • Veiligheidsbeleid
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888