Team Onderhoud

Tot de taken van het team Onderhoud behoren onder andere:

 • Klein onderhoud van
  • riolering, pompen en gemalen
  • wegen en trottoirs
 • Onderhoud van
  • begraafplaatsen
  • bomen
  • groen (gemeentelijke plantsoenen en gazons)
  • speeltoestellen
  • sportvelden
  • verkeersborden en straatnaamborden
 • Calamiteitendienst
 • Gladheidbestrijding
 • Ongediertebestrijding
 • Uitvoering wijkbeheer
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888