Team OWV

Tot de taken van het team Openbare werken en Vastgoed (OWV) behoren o.a.:

  • Aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte
  • Herinrichting openbare ruimte
  • Ontwikkeling, beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed
  • Openbaar groen
  • Openbare Verlichting
  • Riolering
  • Verkeer (mobiliteit)
  • Wegen, pleinen en trottoirs
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888