Team REO

Tot de taken van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO) behoren onder andere de ontwikkeling van beleid en regie op de uitvoering van beleid op de volgende terreinen:

  • Afval
  • Demografische ontwikkeling
  • Economie
  • Grond- en pachtzaken
  • Milieu en duurzaamheid
  • Plattelandsontwikkeling
  • Recreatie en Toerisme
  • Ruimtelijke Ordening
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888