Themabijeenkomsten

Naast de gebruikelijke raads- en commissievergaderingen organiseert de gemeente themabijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is om op laagdrempelige wijze kennis en informatie uit te wisselen. De themabijeenkomsten vinden plaats in het vergadercentrum (ingang achterom via het Servicepunt) en beginnen meestal om 19.30 uur. Inwoners, raadsleden, ondernemers en verenigingen zijn allemaal welkom. Komt u ook?

Opzet

Themabijeenkomsten zijn openbaar. Tijdens elke bijeenkomst worden één of meerdere onderwerpen besproken en uitgediept. Het kan gaan over actuele onderwerpen of over onderwerpen waar in de toekomst beleid over wordt ontwikkeld. Sommige onderwerpen zullen ook in de raad en commissie worden behandeld. De themabijeenkomsten zorgen voor extra input vanuit inwoners, ondernemers en verenigingen.

Agenda

De agenda's van de themabijeenkomsten worden geplaatst in het vergaderoverzicht op deze website. Een week voorafgaand aan de bijeenkomsten worden de agenda's ook bekendgemaakt via RoerdalenBericht. U vindt RoerdalenBericht in de huis-aan-huis-krant VIA Roerdalen.

Themabijeenkomsten 2018

Eigen Onderwerpen

U hoeft zich niet aan te melden als u aanwezig wilt zijn bij een themabijeenkomst. Wilt u graag spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Dan moet u dit doorgeven aan de griffie. U kunt dit uiterlijk twee dagen (48 uur) van tevoren doen door een e-mail te sturen naar griffie@roerdalen.nl of door te bellen met (0475) 53 88 88. Raadpleeg eerst de geldende spelregels als u een onderwerp aan de agenda wilt toevoegen.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888