Verkiezingen 2018

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende verkiezingen vinden plaats op woensdag 21 maart 2018. Op deze pagina vindt u informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.

Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen zich tot uiterlijk 27 december registeren bij het centraal stembureau van de gemeente Roerdalen. De kandidatenlijst hoeft pas later ingeleverd te worden, namelijk op maandag 5 februari 2018 tussen 09.00 en 17.00 uur.

Overzicht belangrijke data

Belangrijke data en termijnen voor deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018:

27 december 2017

Laatste dag registratie van partijen: om met een bepaalde naam(aanduiding) aan de verkiezingen mee te doen, moet een politieke partij die naam eerst registreren bij het centraal stembureau van de gemeente Roerdalen.

Laatste dag wijziging naam politieke partij: voor naamswijziging van een politieke partij geldt dezelfde termijn als voor de registratie van een partij. Politieke partijen die een nieuwe aanduiding (naam) willen registreren moeten hiervoor een verzoek bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad indienen. Verzoeken die na 27 december worden ingediend, blijven voor de verkiezing van 21 maart 2018 buiten behandeling.

Voorwaarden

Voor het indienen van een registratieverzoek moet een waarborgsom van € 112,50 worden betaald. Deze waarborgsom wordt terugbetaald na inlevering van een geldige kandidatenlijst. Verder moeten bij het verzoek de volgende stukken worden overgelegd:

  1. Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  2. Een bewijs van inschrijving in het handelsregister;
  3. Het bewijs van betaling van de waarborgsom van € 112,50;
  4. Een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau, welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen.

Vanaf 22 januari 2018 t/m 5 februari 2018

Ondersteuningsverklaringen: partijen die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad van Roerdalen en lijsten zonder partijnaam erboven moeten bij de inlevering van de kandidatenlijsten tenminste dertig ondersteuningsverklaringen van kiezers inleveren. Hiermee verklaren kiezers dat zij de lijst, zoals deze wordt ingediend, ondersteunen.

5 februari 2018

Dag van kandidaatstelling: de kandidatenlijst moet op maandag 5 februari 2018 tussen 09.00 en 17.00 uur ingeleverd worden.

Voorinlevering: het is ook mogelijk de lijst een dag eerder in te leveren, de zogeheten voorinlevering. Voordeel daarvan is dat wanneer het centraal stembureau constateert dat de stukken niet compleet zijn, die alsnog op de dag van kandidaatstelling kunnen worden ingeleverd. Over voorinlevering moet wel vooraf een afspraak worden gemaakt met het centraal stembureau.

Bij het maken van de benodigde formulieren maken politieke partijen gebruik van de OSV-software die door de Kiesraad tijdig beschikbaar wordt gesteld.

21 maart 2018  

Verkiezingsdag

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888