Werkwijze

De rekenkamercommissie vervult haar taken onafhankelijk, objectief en zorgvuldig. Zij kan bij de gemeenten alle informatie opvragen die zij nodig heeft. De rekenkamercommissie kan ook instellingen die een financiële binding met de gemeente hebben om inlichtingen vragen.

In de Verordening rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen 2015 is in grote lijnen vastgelegd hoe de rekenkamercommissie is samengesteld en hoe zij haar werk doet. Deze verordening is nader uitgewerkt in een Reglement van orde.

De rekenkamercommissie rapporteert aan de gemeenteraden van Maasgouw en Roerdalen. Daarnaast worden de openbare rapportages online gepubliceerd.

De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. De richtlijnen voor het uitvoeren van het onderzoek zijn beschreven in het onderzoeksprotocol. De gemeenteraden en colleges kunnen een verzoek indienen om een onderwerp te onderzoeken. Ook inwoners en bedrijven uit Maasgouw en Roerdalen kunnen een verzoek indienen.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888