Koopt u een huis of gaat u verbouwen? Onderzoek dan of de bodem vervuild is en of er een ondergrondse tank is. Is er bodemvervuiling? Dan moet een erkend bedrijf de grond schoonmaken. Dat heet saneren.

Huis of grond kopen

Koopt u een huis of een stuk grond om op te bouwen? Dan wilt u weten of de grond schoon is. Vraag aan de makelaar of er geen bodemvervuiling is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond zat. De meeste vervuilingen komen namelijk door een olietank in de tuin. Laat eventueel een bodemonderzoek doen (NVW-makelaars hebben de taak om vervuiling te onderzoeken).

Bouwen of verbouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan is het vaak nodig om een bodemonderzoek te laten doen. Dit onderzoek heeft u nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen.

Bodem schoonmaken

Komt uit het bodemonderzoek dat er sprake is van bodemvervuiling? Dan moet u uw grond laten schoonmaken. Dit mag alleen door goedgekeurde bedrijven. Op de website van Rijkswaterstaat(externe link) kunt u een bedrijf zoeken. Meld van tevoren schriftelijk aan ons dat u grond wilt laten schoonmaken. U kunt hiervoor een e-mail of een brief sturen. Hiervoor heeft u nodig:

  • de resultaten van het bodemonderzoek
  • een saneringsplan

Tot 25 m3 beoordeelt de gemeente deze documenten. Is er meer dan 25 m3 vervuilde grond? Dan stuurt u de documenten aan de provincie. Zijn de resultaten van het bodemonderzoek en het saneringsplan akkoord? Dan geeft de gemeente ofwel de provincie toestemming om te saneren.

Ondergrondse tank

Heeft u een tank die nog in gebruik is? Laat deze dan jaarlijks keuren. De keuringsrapporten moet u bewaren. Wordt de tank afgekeurd? Dan moet u deze laten verwijderen.

Oude tanks

Vóór 1 september 1993 moesten alle tanks bij ons worden gemeld. Vindt u alsnog een tank? Meld dit dan zo snel mogelijk(externe link). Vóór 1998 moest men alle tanks verwijderen of saneren als ze niet meer in gebruik waren. Alleen een KIWA-erkend bedrijf mocht dat doen. Is uw tank gesaneerd, maar heeft u geen KIWA-saneringscertificaat? Dan kan het zijn dat u de tank alsnog moet verwijderen. Neem contact op met KIWA(externe link) om te bepalen of er toch een saneringscertificaat is. Is dat niet zo? Neem dan contact met ons op.

Heeft u gevonden wat u zocht?