Sinds maandag 15 februari worden de bomen gekapt bij het milieupark in Montfort. Dit duurt ongeveer 3 weken. Het kappen van de bomen is nodig, omdat ze een risico vormen voor de afdichting van de stortplaats.

De kap is klaar voordat het broedseizoen van de vogels begint. Voor de kap van de bomen is een melding ingediend bij de provincie, zoals nodig is volgens de wet.

Bomen terug planten

Het is verplicht om voor elke gekapte boom een boom terug te planten. Waar de nieuwe bomen worden geplant is nog niet bekend.