Op de voormalige voetbalvelden in Montfort realiseert Wonen Limburg het bouwplan De Wiejerd.

Inmiddels is het gebied bouwrijp gemaakt. We hebben een riool en een tijdelijke bouwweg aangelegd. Zes vrije sectorkavels zijn verkocht. In de rest van het gebied bouwt Wonen Limburg vijf levensloopbestendige woningen en tien patiobungalows. De nutsvoorzieningen hiervoor worden deze zomer aangelegd. Meer informatie staat op www.dewiejerd.nl en op www.maasstreek.nl.

Woonzorgcentrum Molenbeecke

In het voorjaar van 2019 is er een woonzorgcentrum gebouwd: Maison Molenbeecke. Maison Molenbeecke is een kleinschalige woonzorgvoorziening voor twintig bewoners. De woonzorgvoorziening biedt veilig en huiselijk wonen met de garantie dat de benodigde zorg voorhanden is. Firma Koppenbouw heeft de werkzaamheden uitgevoerd. Meer informatie hierover is te vinden op www.maisonmolenbeecke.nl.

Wadi

Naast de Vlootbeek bij de kerk hebben we een wadi aangelegd. Dit is een ondiepe kuil. Hierin kan het regenwater zich verzamelen en in de bodem zakken. Een wadi heeft een aantal voordelen:

  • De bodem wordt niet te droog
  • De kuil vangt extra regenwater op bij hevige regenval
  • Het draagt bij aan de zuivering van het water.

Meestal is een wadi beplant met gras of biezen.

Vragen

Heeft u vragen over bouwplan De Wiejerd? Neem dan contact op met Wonen Limburg. Bel 088-385 0800 of mail naar post@wonenlimburg.nl.