Iedereen kent wel van die situaties dat het even niet lekker loopt in je gezin. Je bent moe, ziek, je hebt te hard gewerkt, de kinderen zijn druk… Meestal helpt een goede nachtrust, een dagje voor jezelf of samen weekend hebben, maar soms stapelen de problemen in het gezin zich op en zijn bovenstaande oplossingen niet genoeg. In zulke situaties is het fijn als er iemand is die zegt: ‘Ik neem de kinderen even van je over, zodat jij tijd voor jezelf hebt.’ Vaak is dat slechts een tijdelijke oplossing en zoeken de vraaggezinnen iets structureels. ‘Buurtgezinnen’ kan hierbij helpen.

Vraaggezinnen

Gezinnen in de gemeente Roerdalen die overbelast zijn, kunnen een beroep doen op ‘Buurtgezinnen’. De gemeente is hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met ‘Buurtgezinnen’. Dit is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: ‘opvoeden doen we samen.’ Bij ‘Buurtgezinnen’ koppelen wij vraag- en steungezinnen aan elkaar. Vraaggezinnen zijn gezinnen die overbelast zijn of dit dreigen te raken. Dit kan door allerlei omstandigheden ontstaan, bijvoorbeeld door iets wat bij een van de ouders speelt, doordat één of meerdere kinderen binnen het gezin veel aandacht vraagt, maar ook door externe factoren. Als coördinator van ‘Buurtgezinnen’ kom ik bij zo’n gezin op bezoek voor een kennismakingsgesprek om te kijken hoe we kunnen helpen.

Op zoek naar een steungezin

Als ik heb gehoord wat je nodig hebt, ga ik op zoek naar een passend steungezin. Dit is een gezin in de directe omgeving (in ieder geval binnen jouw gemeente). Zo’n steungezin heeft zich aangemeld vanuit de wens om andere mensen (en dan met name kinderen) te willen helpen. Misschien zit er al een passend steungezin in mijn bestand. Zo niet, dan ga ik op zoek. Zo’n steungezin biedt de hulp die je nodig hebt. Zo kan een steungezin al werken wanneer jouw kinderen één keer in de week een middag daar kunnen spelen zodat jij in die tijd de batterij kunt opladen of tijd kunt besteden aan de andere kinderen. Ook kan het zijn dat we een gezin zoeken waarmee een van jouw kinderen kan meerijden naar de sportclub omdat dat jou niet lukt omdat je nog andere kleine kindjes in huis hebt. Om de juiste hulp te vinden, maak ik een anoniem profiel voor je aan met je concrete hulpvraag. Na jouw goedkeuring komt dit profiel op de website van ‘Buurtgezinnen’ te staan en op de facebookpagina van ‘Buurtgezinnen Roerdalen’. Wil je juist helpen en steungezin worden, dan werkt dit precies hetzelfde. Je geeft je mogelijkheden aan (denk hierbij aan beschikbare dagen, de frequentie en de leeftijd van de kinderen) en we maken een profiel op zoek naar een match.  Alle volwassenen binnen het steungezin dienen een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Dit wordt door ‘Buurtgezinnen’ geregeld.

Buurtgezinnen is maatwerk!

Een match op papier tussen behoefte een mogelijkheden is stap één, maar een succesvolle match valt of staat bij de klik tussen gezinnen. Is die er na de kennismaking, dan gaan we samen rond de tafel om enkele regels en afspraken te bespreken en te ondertekenen. Hierna brengen de gezinnen de gemaakte afspraken in de praktijk en zal ik als coördinator dit proces volgen.

Iedereen kan meedoen

Alle gezinnen bij ‘Buurtgezinnen’ melden zich hier zelf voor aan, een verwijzing is niet nodig. Onze gezinnen hebben niet per sé een hulpverleningsachtergrond. Dit maakt het voor vraaggezinnen vaak laagdrempelig om zich aan te melden, want hoe fijn is het als je netwerk wordt uitgebreid met een gezin in de buurt waar jij je kinderen met een gerust hart naartoe brengt zodat je in de tussentijd de tijd hebt om nieuwe energie op te doen!

Denk jij dat ‘Buurtgezinnen’ bij jou past en wil je meer informatie over wat het inhoudt om een vraag- of een steungezin te zijn? Neem dan vrijblijvend contact met me op via mariekeraijmakers@buurtgezinnen.nl of via 06 338 382 55.

Marieke Raijmakers