De samenwerking tussen inwoners en gemeente vind ik een interessante zaak, want voor 2017 liepen die contacten vaak onbedoeld moeizaam. Als inwoners hadden we geen idee waar de gemeente aan werkte en de medewerkers in het gemeentehuis leken niet te weten wat inwoners wilden. En zoals het zo vaak gaat: onbekend maakt onbemind.