Op dinsdag 29 oktober heeft het college het definitief ontwerp van de Hoofdstraat in Posterholt (gedeelte vanaf de Donk tot aan de Raadhuisstraat) vastgesteld. Dit ontwerp is mede tot stand gekomen met de inbreng uit de bewonersavonden die op 21 mei en 18 juli plaatsvonden in Cultureel Centrum De Beuk in Posterholt.

In onderstaande documenten kunt u de ontwerptekening bekijken. Ook de presentatie van de eerste bewonersavond kunt u hier terug vinden. Alle opmerkingen en aanvullingen zoals deze op de tekeningen zijn gezet door de aanwezigen hebben we (letterlijk) in een lijst gezet en voorzien van een korte beantwoording.

Planning
De rest van dit jaar hebben we nog nodig om de plannen technisch verder uit te werken. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2020 te starten met de werkzaamheden. Voordat er wordt gestart met de werkzaamheden wordt er nog een informatiemoment georganiseerd voor alle direct aanwonenden. Tijdens deze bijeenkomst stelt de aannemer zich voor en staan onderwerpen zoals planning, aanpak, en bereikbaarheid centraal. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Vragen?
Als u vragen heeft over dit project kunt u contact opnemen met team Openbare Werken van Gemeente Roerdalen of een e-mail sturen naar: herinrichting@roerdalen.nl.