De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het ontwerp van de vernieuwde Zandstraat in Montfort. Dat deden we samen met een werkgroep van bewoners van de Zandstraat. Een mooi voorbeeld van Samen doen! Ook Plangroep Heggen was bij het ontwerp betrokken. Op dinsdag 15 maart presenteerden we bij Biej de Vogel in Montfort het definitieve ontwerp. We verwachten dat we eind juni kunnen beginnen met de uitvoering.

Veiligheid

Bij het maken van het ontwerp was de veiligheid van de straat een aandachtspunt. De maximum snelheid op de Zandstraat is straks 30 km per uur. Ook is de aansluiting met de Sportlaan veiliger gemaakt. Verder komen er meer parkeerplaatsen én meer groen. Het ontwerp van de vernieuwde Zandstraat kunt u downloaden.

Andere werkzaamheden

Bij de planning van de werkzaamheden aan de straat hebben we rekening gehouden met die van andere werkzaamheden in de straat. Denk aan de aanleg van glasvezel, het vervangen van gashuisaansluitingen en het vervangen van de waterleiding. Tijdens de werkzaamheden aan de straat vervangen we ook het riool. Naast het vuilwaterriool leggen we een regenwaterriool aan.

Planning

Nog tot en met april zijn we bezig met het uitwerken van het ontwerp. Enexis werkt tot eind mei aan het vervangen van de gas-huisaansluitingen. Half mei verwachten we dat de aanbesteding van het werk afgerond is. Dan weten we welke aannemer de werkzaamheden gaat doen. De uitvoering begint eind juni 2022 en duurt ongeveer een half jaar. Of deze planning haalbaar is, hangt af van de levering van de benodigde materialen. De levertijden worden steeds langer doordat er meer vraag dan aanbod is. Hier hebben we geen invloed op.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jo Claassen, telefoonnummer 0475 538 888, e-mail: info@roerdalen.nl

Definitief Ontwerp Zandstraat Montfort