Het project Delta Rhine Corridor gaat over het gelijktijdig aanleggen van meerdere buisleidingen en ondergrondse gelijkstroomverbindingen. Deze lopen van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens. De strook waarin de aanleg van de buizen is gepland, loopt ook door de gemeente Roerdalen. 

Informatiebijeenkomst op 7 juni 

De verschillende partners die betrokken zijn bij de aanleg willen u graag informeren over het project. U bent van harte welkom in De Beuk in Posterholt van 19:00 tot en met 21:00 uur. Daar krijgt u meer uitleg over het project. Ook kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden. U kunt vragen stellen en reageren op de plannen. 

Reactie geven

Op vrijdag 26 mei 2023 start de verkenningsfase van de Delta Rhine Corridor. Dit gebeurt met de publicatie van ‘het Voornemen en het voorstel voor participatie’. U kunt vanaf vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli 2023 reageren op dit voorstel. Dit kan via het reactieformulier op de website, telefonisch via 070 379 89 79 of tijdens de informatieavond. Een brief sturen kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Delta Rhine Corridor, Postbus 111, 9200 AC Drachten.

Meer informatie

Meer uitleg staat op www.rvo.nl/d-r-c(externe link). Op deze website worden tijdens de looptijd van het project ook alle plannen en onderzoeken geplaatst. Voor vragen kunt u bellen met het Contact Bureau Energieprojecten via 070 379 8979. U kunt ook mailen naar bureauenergieprojecten@minezk.nl