Hoe tevreden bent u over de communicatie van de gemeente Roerdalen? We hebben het in januari onderzocht via het Inwonerspanel Roerdalen. Zo’n 400 leden van het bewonerspanel deden mee.

Communicatiemiddelen

U blijkt de meeste informatie over de gemeente uit RoerdalenBericht (70%), de website van de gemeente (48%) en de betaalde parochieblaadjes (35%) te halen. De informatie in RoerdalenBericht vindt u over het algemeen begrijpelijk, interessant en actueel. Ook over het ontwerp van de nieuwe website van de gemeente, die dit voorjaar live gaat, bent u positief. U vindt de startpagina duidelijk en overzichtelijk. Wel geeft u aan behoefte te hebben aan een digitale nieuwsbrief met gemeentenieuws, lokaal nieuws en informatie over initiatieven van inwoners.

Social media

Facebook is hét social mediakanaal waarmee u op de hoogte gehouden wilt worden van informatie over de gemeente (43%). Social media moeten volgens u vooral gebruikt worden om informatie te delen, evenementen te promoten en informatie over initiatieven van inwoners te geven. Daarentegen geeft 30% van de ondervraagden aan dat ze via geen enkel social mediakanaal informatie wil ontvangen over de gemeente.

In contact

U bent tevreden over de manier waarop onze medewerkers communiceren. Zij luisteren (93%) en zijn respectvol (93%), vriendelijk (90%), duidelijk (88%), begripvol (87%) en deskundig (79%). Bovendien vindt u dat er voldoende manieren zijn om contact op te nemen met de gemeente. U zou gebruik maken van Whatsapp als die mogelijkheid er zou zijn.

Hoe verder?

We gaan de komende tijd aan de slag met de resultaten van het onderzoek. Zo gaan we het gebruik van Whatsapp uittesten via een pilot. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een digitale nieuwsbrief. Via RoerdalenBericht en onze andere kanalen houden we u op de hoogte. We willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor het invullen van het onderzoek!