In Roerdalen zijn te weinig sociale huurwoningen voor urgente woningzoekers en starters uit de eigen gemeente. Daarnaast zijn woningen nodig voor vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. We willen én moeten dit woningtekort aanpakken. Daarom komt er in ieder dorp een klein woonerf. We starten met zes woningen voor ongeveer 24 nieuwe bewoners. Voor de laatste drie dorpen is nu bekend welke plekken vanuit de afgesproken voorwaarden mogelijk zijn. Dit zijn de Trambaan in Posterholt, Kerktiend in Montfort en Craenberglaan in Herkenbosch.

Gezamenlijke huisvesting

Op het nieuwe woonerf komen vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders die aan onze gemeente gekoppeld zijn te wonen. Ook eigen inwoners, zoals urgente woningzoekers en starters krijgen er een plek. Voorlopig is de verdeling: één woning voor statushouders, drie voor Oekraïners en twee voor urgente woningzoekers uit Roerdalen. Wonen Limburg gaat de woningen bouwen, beheren en verhuren. In mei/juni 2023 worden 36 woningen, zes per dorp, gebouwd. Na een evaluatie en afhankelijk van het woningtekort op dat moment komen er mogelijk nog maximaal zes woningen per dorp bij.  

Informatiebijeenkomsten

We willen iedereen graag goed informeren en betrekken bij de komst van de nieuwe dorpsgenoten. We nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst in uw dorp. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag samen met u de bedoeling en mogelijkheden bespreken. Ook kunt u meedenken over het inrichtingsplan, bijvoorbeeld over parkeerplekken, beplanting en ruimte tussen de woonunits. U kunt zich aanmelden via samendoen@roerdalen.nl.

  • 19 september om 19.30 uur bij Vurenhof in Posterholt (aanmelden tot 18 september);
  • 28 september om 19.30 uur bij café Biej de Vogel in Montfort (aanmelden tot 24 september);
  • 18 oktober om 19.30 uur bij Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch (aanmelden tot 14 oktober).

Hoe zijn de plekken gekozen?

Bij het onderzoek naar geschikte plekken hebben wij gekeken naar een aantal voorwaarden. We willen graag dat mensen in de buurt van de dorpskern komen te wonen. Zodat ze zich snel thuis voelen in het dorp en makkelijk mee kunnen doen. Een belangrijke voorwaarde is ook de ligging op gemeentelijke grond. Speeltuintjes willen we niet gebruiken, daardoor was de keuze vrij klein. Een laatste voorwaarde, is een ligging dichtbij hoofdleidingen van bestaande voorzieningen voor water, elektriciteit etc.

Informatie en vragen

Heeft u vragen? Kijk dan op de pagina Tijdelijke huisvesting of stuur een e-mail naar samendoen@roerdalen.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. U kunt ons bellen via 0475-538 888.