Gebruikt uw bedrijf of instelling elk jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan bent u verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 heeft u ook een informatieplicht. 

Wat moet ik doen?

U bent verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen die zich in vijf jaar terugverdienen. Sinds 2019 moet u ook voldoen aan de informatieplicht. U geeft dan aan ons door wat u doet om energie te besparen. Dit doet u via het e-loket van RVO. Dit moet vóór 1 juli 2019 gebeuren.

Hoe gaat het verder?

Wij beoordelen of u voldoende doet om energie te besparen. Als dit niet het geval is, gaan we handhaven. Dit geldt ook als u zich niet houdt aan de informatieplicht.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op RVO.nl.