Is uw vrijwilligersorganisatie vorig jaar in de problemen gekomen door de gestegen energieprijzen? Dan kunt u nu bij de gemeente subsidie aanvragen als tegemoetkoming in uw energiekosten. Dat kan nog tot 3 april 2023. We helpen u bovendien bij het duurzamer maken van uw organisatie of accommodatie. 

Ondersteuning bij stijgende energiekosten

Afgelopen jaar stegen de energieprijzen flink. Veel vrijwilligersorganisaties met een eigen energieaansluiting gingen daardoor fors meer betalen. We willen hen graag helpen. Dat doen we via een tegemoetkoming in de energiekosten. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk om vrijwilligersorganisaties blijvend te ondersteunen. Samen kijken we welke mogelijkheden er zijn om het energieverbruik omlaag te brengen. We nodigen alle organisaties die een subsidieaanvraag indienen in de loop van dit jaar uit voor een gesprek. 

Voorwaarden 

Verenigingen, stichtingen, dorpshuizen en culturele instellingen die gericht zijn op inwoners van Roerdalen en niet als doel hebben om winst te maken kunnen een aanvraag indienen. U komt in aanmerking als: 

 • U een energieaansluiting heeft op eigen naam.
 • U al actie ondernomen heeft om het energieverbruik te beperken.
 • U stijgende energielasten heeft omdat de energieprijs hoger is. De totale stijging van de energielasten is ten minste € 1.000 over 2022.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen door een e-mail te sturen naar energieondersteuning@roerdalen.nl. Dat kan tot en met 3 april 2023. Stuur a.u.b. de benodigde stukken mee.

Welke gegevens moet ik aanleveren?

 • De inschrijving in het KVK-register via het handelsregisternummer.
 • De jaarafrekeningen van de energiecontracten over 2021 en 2022. Als de jaarafrekening van 2022 nog niet bekend is, stuurt u een prognose van de jaarafrekening 2022. Hiermee stellen wij de stijging van de energieprijzen voor u vast.
 • Het energieverbruik van de jaren 2019 en 2022. Hiermee vergelijken wij het energieverbruik van 2022 met dat van 2019, het laatste jaar vóór de coronapandemie.
 • U laat zien welke maatregelen u heeft genomen om het energieverbruik te beperken.
 • Als u nog geen jaarafrekening over 2022 heeft, geef dan aan op welke datum u deze verwacht. Op die datum stuurt u de jaarafrekening naar ons op.
 • Aanvullende stukken die relevant kunnen zijn, mag u ook aanleveren.

Hoogte subsidie en voorschot

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Wij verdelen het totale beschikbare bedrag aan subsidie (225.000 euro) naar rato over alle goedgekeurde aanvragen. Het maximum bedrag dat u kunt ontvangen, is de totale stijging van uw energielasten over 2022. 

Hoe ziet mijn voorschot eruit?

Als wij het subsidiebedrag hebben bepaald (naar verwachting in mei 2023) , ontvangt u een voorschot van 60% van dat bedrag. Op het moment dat alle energieafrekeningen van 2022 van alle subsidieaanvragers zijn ontvangen, wordt de subsidie per subsidieaanvrager definitief vastgesteld. We betalen een eventueel restant op dat moment uit. Dat gebeurt uiterlijk in mei 2024.

Ik verwacht pas in 2023 in de problemen te komen

Loopt uw energiecontract pas in 2023 af en verwacht u vanaf dan in de problemen te komen? Meld dit dan via energieondersteuning@roerdalen.nl. U komt dan niet in aanmerking voor de subsidie, maar we gaan u in de loop van 2023 wel graag met u in gesprek over het verminderen van uw energieverbruik.

Wanneer weigert de gemeente mijn aanvraag?

 • Als u via een andere weg door de gemeente gecompenseerd bent voor de stijgende energielasten, dan kunnen wij de subsidie (deels) weigeren.
 • Als u de mogelijkheid heeft om de stijgende energielasten via het Rijk te laten compenseren, maar dit niet heeft aangevraagd, kan kunnen wij de subsidie (deels) weigeren.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via energieondersteuning@roerdalen.nl of tel. 0475 538888.