Let op: Aanvragen is nu niet meer mogelijk. Het is nog niet bekend hoe en onder welke voorwaarden de energietoeslag in 2023 aangevraagd kan worden. Zodra er meer bekend is, zullen we u hierover informeren.

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan voor u daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Om u te helpen is er de energietoeslag. Inwoners met een laag inkomen kunnen via de gemeente een energietoeslag aanvragen van netto 1300 euro. Het geld van deze vergoeding komt van de Rijksoverheid. De gemeente Roerdalen maakt daarnaast zelf extra geld vrij om een toeslag aan een bredere doelgroep uit te keren. Inwoners met een laag middeninkomen (120 tot 150% van het bijstandsnorm) kunnen een aanvraag indienen voor een energietoeslag van netto 500 euro. Hieronder leest u hoe deze twee regelingen werken. 

Twee regelingen

De gemeente Roerdalen heeft de doelgroep van de energietoeslag uitgebreid. De nieuwe doelgroep krijgt 500 euro als het inkomen tussen 120% en 150% van de bijstandsnorm ligt. Het is dus géén extra bedrag voor wie de energietoeslag van 1300 euro (voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm) al heeft gehad. Het is een bedrag voor mensen die eerder niet voor de energietoeslag in aanmerking kwamen. Doet u daarom geen nieuwe aanvraag als u de energietoeslag eerder al heeft gehad. 

Energietoeslag voor minima

U heeft recht op de energietoeslag van 1300 euro voor minima als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder;
  • U woont op 1 april 2022 in de gemeente Roerdalen;
  • U heeft een zelfstandige woonruimte;
  • U heeft heeft geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
  • U heeft een laag inkomen. Met een laag inkomen bedoelen we een inkomen dat niet hoger is dan de bedragen in onderstaande tabel.

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm (nettobedragen) vanaf 1 juli 2022:

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdvanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€1.322,18€1.470,80
Alleenstaande ouder€1.699,95niet van toepassing
Samenwonend of getrouwd€1.888,84

€1.992,43

U heeft geen recht op de energietoeslag als u voldoet aan één of meer van deze punten:

  • U woont bij iemand in of huurt een kamer;
  • U bent 18, 19 of 20 jaar oud heeft geen zelfstandige woonruimte;
  • U bent student, ontvangt studiefinanciering (WSF 2000) en heeft geen zelfstandige woonruimte;
  • U woont in een instelling, bijvoorbeeld in een zorg- of verpleeginstelling of in een instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • U staat alleen op een briefadres ingeschreven in de gemeente Roerdalen en u heeft geen zelfstandige woonruimte.

Energietoeslag voor mensen met een laag middeninkomen

U heeft recht op de energietoeslag van 500 euro voor mensen met een laag middeninkomen als u voldoet aan dezelfde voorwaarden als voor de energietoeslag voor minima. Alleen zijn er andere inkomenseisen. Met een laag middeninkomen bedoelen we een inkomen van 120 tot 150% van de bijstandsnorm. Dit houdt in dat het inkomen niet hoger kan zijn dan de bedragen in onderstaande tabel.

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag, 150% van de bijstandsnorm (nettobedragen) vanaf 1 juli 2022:
Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande€ 1.652,73€ 1.838,51
Alleenstaande ouder€ 2.124,94 
Samenwonend/getrouwd€ 2.361,05€ 2.490,54

Wat moet ik doen?

Aanvragen is nu niet meer mogelijk. Het is nog niet bekend hoe en onder welke voorwaarden de energietoeslag in 2023 aangevraagd kan worden. Zodra er meer bekend is, zullen we u hierover informeren. 

Veelgestelde vragen energietoeslag

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen als dit nodig is. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Wat gebeurt er als mijn gegevens niet kloppen?

Geef het aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft. Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Hoe vaak kan ik energietoeslag krijgen?

U kunt in 2022 één keer energietoeslag ontvangen. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand.

Ik heb hulp nodig bij geldzaken. Wat moet ik doen?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen. Neem contact met ons op via 0475 25 59 50. Of kijk op de pagina Geldproblemen om te zien welke hulp of begeleiding u kunt krijgen. U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Team Roerdalen. Zij helpen u graag verder.

Vragen?

Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem contact op met Team Participatie van Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 - 255 950 of stuur een e-mail naar: energietoeslag@servicecentrum-mer.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?