De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan voor u daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Om u te helpen is er de energietoeslag. Op deze pagina leggen we uit wat de energietoeslag is, wat de regels zijn en hoe u de energietoeslag kunt aanvragen als u deze niet automatisch heeft gekregen.

Wat is het?

De energietoeslag is een bedrag van €800,- dat u in 2022 één keer kunt krijgen. De energietoeslag is bedoeld om uw energierekening van te betalen.

Kom ik in aanmerking?

In Roerdalen heeft u recht op de energietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U woont op 1 april 2022 in de gemeente Roerdalen;
 • U heeft een zelfstandige woonruimte;
 • U heeft heeft geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
 • U heeft een laag inkomen. Met een laag inkomen bedoelen we een inkomen dat niet hoger is dan de bedragen in onderstaande kolom.

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm (nettobedragen):

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdvanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€1.310,05€1.455,67
Alleenstaande ouder€1.684,36niet van toepassing
Samenwonend of getrouwd€1.871,50

€1.971,05

U heeft geen recht op de energietoeslag als u voldoet aan één of meer van deze punten:

 • U woont bij iemand in of huurt een kamer;
 • U bent 18, 19 of 20 jaar oud heeft geen zelfstandige woonruimte;
 • U bent student, ontvangt studiefinanciering (WSF 2000) en heeft geen zelfstandige woonruimte;
 • U woont in een instelling, bijvoorbeeld in een zorg- of verpleeginstelling of in een instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • U staat alleen op een briefadres ingeschreven in de gemeente Roerdalen en u heeft geen zelfstandige woonruimte.

Wat moet ik doen?

Als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden en uw inkomen is bij ons bekend, dan ontvangt u de energietoeslag automatisch van de gemeente. U hoeft dus niets te doen als:

 • U een uitkering heeft ontvangen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ (levensonderhoud) in de periode vanaf 1 januari 2022 tot 1 april 2022;
 • U bijzondere bijstand heeft ontvangen in de periode vanaf 1 januari 2022 tot 1 april 2022;
 • De individuele inkomenstoeslag, maatschappelijk actief bonus of persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden heeft ontvangen vanaf 1 januari 2021 tot 1 april 2022 en
 • zelfstandig woont / geen kostendeler bent.

Wanneer ontvang ik de energietoeslag?

U ontvangt de energietoeslag op 14 april 2022 op uw rekening. We hebben u hier een brief over gestuurd.

Tip: zet de energietoeslag apart op uw rekening

Krijgt u de energietoeslag van ons? Dan is het verstandig om het geld apart te zetten op uw rekening. Elke keer als u uw maandelijks voorschotbedrag moet betalen aan de energieleverancier, gebruikt u een klein deel van de energietoeslag om het bedrag te kunnen betalen. Óf u bewaart het geld om de hogere jaarafrekening aan het einde van het jaar mee te betalen.

Heeft u op dit moment (nog) geen hogere energierekening? Dan kunt u toch recht hebben op de energietoeslag. Ook dan is het verstandig om het geld apart te zetten om uw energiekosten te betalen.

Ik heb (nog) geen energietoeslag ontvangen. Wat moet ik doen?

Als u de energietoeslag niet automatisch heeft ontvangen maar wel van mening bent dat u recht heeft op de energietoeslag, dan kunt u de energietoeslag bij ons aanvragen. Bijvoorbeeld als u een minnelijke of wettelijke schuldregeling heeft.

Vul onderstaand formulier in om de energietoeslag aan te vragen.

Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar: info@roerdalen.nl. Zet in de onderwerpregel van de e-mail de tekst ‘Energietoeslag – Sociaal Domein’. U kunt het ingevulde formulier ook per post naar ons opsturen of afgeven in het gemeentehuis.

U kunt de energietoeslag aanvragen vanaf 19 april 2022 tot en met 31 december 2022.

Hoe gaat het verder?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u binnen 8 weken te horen of u recht heeft op de energietoeslag. Komt u in aanmerking? Dan krijgt u de energietoeslag binnen 8 weken na goedkeuring op uw rekening.

Vragen?

Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem contact op met Team Participatie van Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 - 255 950 of stuur een e-mail naar: energietoeslag@servicecentrum-mer.nl.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen als dit nodig is. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Wat gebeurt er als mijn gegevens niet kloppen?

Geef het aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft. Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Hoe vaak kan ik energietoeslag krijgen?

U kunt in 2022 één keer energietoeslag ontvangen. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand.

Ik heb hulp nodig bij geldzaken. Wat moet ik doen?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen. Neem contact met ons op via 0475 - 25 59 50. Of kijk op de pagina Geldproblemen om te zien welke hulp of begeleiding u kunt krijgen. U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Team Roerdalen. Zij helpen u graag verder.

Heeft u gevonden wat u zocht?