Deze week zijn de 12 tijdelijke woningen in Sint Odiliënberg officieel geopend. Gemeente Roerdalen heeft samen met Wonen Limburg op de eerste drie (van de zes) locaties in Roerdalen 36 tijdelijke woningen geplaatst. Deze zijn bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders en urgente woningzoekenden uit Roerdalen. De woningen voor Sint Odiliënberg staan in Dorpspark Schepersheuvel. De nieuwe bewoners gaven tijdens de bijeenkomst aan blij te zijn met hun nieuwe woning.

Dankbaar gebruik 

Wethouder Roland Slangen: “Voor de gemeente was dit een ingewikkeld proces waarbij het vinden van de zes locaties de grootste uitdaging was. Het is uiteindelijk gelukt, de eerste woningen staan er. Ik zie dat bewoners er dankbaar gebruik van maken, dat is waar je het uiteindelijk voor doet. Maar het blijft belangrijk om met elkaar en de buurt in gesprek te blijven.”

Snel woningen realiseren

Woningcorporatiebestuurder Ger Peeters had vanuit Wonen Limburg dit erover te zeggen: “Vanuit Roerdalen was er de wens om snel woningen te realiseren. En als je nu de bewoners ziet kan ik alleen maar zeggen dat ik enorm trots ben dat we dit in de samenwerking met de gemeente voor elkaar hebben gekregen. Uiteindelijk had dit gehele proces natuurlijk nog wel iets anders of vlugger kunnen gaan. Maar om deze mensen zo blij te zien met deze woningen brengt het toch tot een groot succes.”

Veilige omgeving

Na een toelichting van de leverancier van de woningen, Barli, werd het tijd voor wat entertainment. Dit werd verzorgd door drie Oekraïense meisjes die liedjes in hun moedertaal zongen. De Oekraïense bewoners gaven aan dankbaar te zijn voor deze vooral veilige omgeving. Dit staat voor hen boven alles. Ook een aantal urgente woningzoekenden waren bij de bijeenkomst aanwezig. Een van hen woonde noodgedwongen jarenlang weer terug bij haar moeder en was heel blij met de eigen woning. Zij wil zich ook graag gaan inzetten voor een prettige woonsfeer tussen de buren onderling. 

Verbinding

De vrijwilligers van Dorpspark Schepersheuvel waren aanwezig om uitleg te geven over de toekomstplannen van het park. Ze willen hier graag de nieuwe buren bij betrekken. De succesvolle én gezellige middag werd afgesloten met een afsluitend woord van wethouder Loes Vestjens en een feestelijke borrel. De wens werd uitgesproken om elkaar ook in de toekomst te blijven vinden.