Alle Nederlandse gemeenten houden de persoonsgegevens van hun inwoners bij in de Basisregistratie personen (BRP). Ook in Roerdalen doen we dat. We delen uw gegevens niet met  particulieren of commerciële instellingen. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u ons verzoeken uw gegevens geheim te houden. 

Inzien en geheimhouding aanvragen

U kunt het geheim houden van uw persoonsgegevens aanvragen op de pagina Persoonsgegevens geheimhouden. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Let op: deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst moeten wettelijke taken uitvoeren. Zij blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens. Verder leest u op deze pagina wat u moet doen als u wilt weten met wie we uw gegevens hebben gedeeld. En hoe u uw persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen kunt inzien. 

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van het team Klantadviseurs, telefoonnummer 0475 538 888. U kunt ook een e-mail sturen: info@roerdalen.nl.