De gemeente werkt samen met inwoners en verenigingen aan een nieuw subsidiebeleid. Een representatieve werkgroep uit de dorpen van Roerdalen praat intensief over de gewenste aanpassingen van de subsidies. Victor van Hooijdonk, voorzitter van The Archery Club, is lid van deze werkgroep. Hij vertelt er meer over.

"Voor mijn vereniging is het belangrijk dat we leden werven," vertelt Victor van Hooijdonk. "Want hoe meer leden, hoe groter de toegevoegde waarde van de vereniging voor de inwoners van Roerdalen is. Daarmee onderbouw je ook de basissubsidie. Mensen willen wel sporten, maar zonder lid te worden van een vereniging. Dat is vaak vanwege verplichtingen en vrijwilligerswerk. Hierdoor missen we potentiële leden, contributie én subsidie. Een beginnende sportvereniging zoals de onze komt dan onder druk te staan. Samenwerken met de gemeenschap is dan ook heel belangrijk. Samenwerken met organisaties die zich sterk maken voor senioren, gehandicapten, minderbedeelden en vluchtelingen. Door hen gratis te laten sporten, kunnen we hen helpen. Voor dit ‘maatschappelijk verantwoord verenigen’ vragen we de gemeente om een extra subsidie. Hiervoor moet het beleid worden aangepast. De werkgroep maakt zich sterk voor doelstellingen met een breed draagvlak. We maken immers allemaal gebruik van dezelfde subsidie-pot!"

Kijk voor de laatste stand van zaken op www.roerdalen.nl/subsidiebeleid.