Regio Midden-Limburg heeft een aanvraag ingediend van 20 miljoen bij het Rijk voor ondersteuning van drie thema’s: Leefbaarheid, Klimaat & Landschap en Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt. Vandaag is bekend geworden dat Midden-Limburg de Regio Deal krijgt om de komende 4 jaar verdere stappen te zetten voor de drie thema’s. Aan de Regio Deal werkten verschillende partijen samen: 7 gemeenten (waaronder Roerdalen), Waterschap Limburg en Provincie Limburg. Ook vertegenwoordigers van het onderwijs en bedrijfsleven deden mee. 

Persbericht - Toekenning Regio Deal Midden-Limburg

Wethouder Jan Smits: “Ontzettend goed nieuws voor regio Midden-Limburg en gemeente Roerdalen. De samenwerking heeft gewerkt, het ingediende plan krijgt de erkenning en nog belangrijker de financiën die we nodig hebben. De komende tijd vinden gesprekken plaats over de uitwerking van het voorstel. Wat deze impuls voor de regio precies voor Roerdalen oplevert, is nu nog niet duidelijk. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij zeker profijt gaan hebben van de thema’s waar we samen met de regio de schouders onder gaan zetten.”

Lees de volledige toelichting in het persbericht van SML Midden-Limburg hieronder.