Gemeente Roerdalen heeft een rijke historie. Hieronder kunt u hierover meer lezen.

Gemeentevlag

Gemeente Roerdalen beschikt over een officieel vastgestelde gemeentevlag. De vlag heeft drie golvende aaneengesloten banen (rood, wit, blauw) volgens de broekdiagonaal in de eerste en derde baan alternerend. De kleuren zijn ontleend aan het gemeentewapen. Het centraal motief is een golvende baan als symbool van de Roer. De schuindeling is gelijk aan die van (het bisdom) Utrecht. In 943 noemt de bisschop van Utrecht de plaatsen Melick, Herkenbosch en Vlodrop als een geheel die aan hem ondergeschikt zijn in het stift Sint Odiliënberg. Na 943 hebben de dorpen een gescheiden geschiedenis. 

Op advies van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek heeft de gemeenteraad van Melick en Herkenbosch de gemeentevlag op 16 mei 1991 officieel ingesteld.

Gemeentewapen

Gemeente Roerdalen beschikt over een officieel vastgesteld wapen. In het wapen zijn elementen terug te vinden uit de oorspronkelijke wapens van de gemeenten Melick en Herkenbosch, en Vlodrop. De leeuw in het linker gedeelde van het schild kwam ook voor in het wapen van Melick en Herkenbosch. De lelie in de rechterzijde en de dwarsbalken aan de bovenkant zijn elementen uit het wapen van Vlodrop. Ook de leeuw die het schild vasthoudt zou rond de 17e eeuwwisseling zijn voorgekomen op het oude Vlodropse wapen. Het wapen is ontworpen door de Stichting voor Banistiek en Heraldiek en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 21 augustus 1991.

Gebruik wapen

Alleen de gemeente Roerdalen mag het wapen gebruiken. Een uitzondering hierop is het gebruik van het wapen in (wetenschappelijke) publicaties. Het is niet toegestaan om het gemeentewapen te gebruiken voor commerciële doeleinden. Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Roerdalen is het niet toegestaan het wapen of het logo van de gemeente Roerdalen te voeren.

Historie

Gemeente Roerdalen is van oorsprong een gebied van zandgronden, bossen, heidevelden en moerassen. Vanaf de twaalfde eeuw werd het gebied ontgonnen en probeerden kleine boeren een eenvoudig bestaan op te bouwen. Het ontstaan van de dorpen gebeurde in het verre verleden op verschillende manieren: als nederzetting bij een oversteekplaats aan de Roer, als een ontginningsdorp of als een nederzetting bij het kasteel te Montfort. In Melick en Sint Odiliënberg is Romeinse bewoning aangetoond. De geschiedenis van de kerkdorpen Sint Odiliënberg, Montfort, Herkenbosch, Posterholt en Vlodrop voert terug naar de vroege en late middeleeuwen.

Bron: de heer M.J. Veelen, gemeentegids 2010

Politiek

In politiek opzicht werden de bewoners van de Roerstreek altijd geregeerd door machthebbers die elders zetelden en van daaruit het lot van de inwoners bepaalden. De inwoners kregen daardoor te maken met oorlogsgeweld en opgelegde schatheffingen als gevolg van doortrekkende en ingekwartierde Pruisische, Hollandse, Oostenrijkse en Franse legers.

Ambt Montfort

Montfort, Sint Odiliënberg, Posterholt en Vlodrop behoorden tot het Ambt Montfort, het meest zuidelijk gelegen bestuursdistrict van het zogenaamd Overkwartier, een van de vier kwartieren van het hertogdom Gelder. De drossaard, als vertegenwoordiger van de graaf (later hertog), zetelde in het kasteel van Montfort dat in de dertiende eeuw werd gebouwd. Hier bevond zich ook het centrum van de rechtspraak in het Ambt Montfort.

Hertogdom Gulik

De plaatsen Melick en Herkenbosch werden eveneens vanuit een elders gelegen machtscentrum bestuurd. In de veertiende eeuw kwamen ze in bezit van de Wassenbergse leenheer Godfried van Heinsberg die de grondlegger werd van het machtige kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch. Zodoende behoorden ze tot na de Franse tijd tot het (’Duitse’) hertogdom Gulik (Jülich).

Bron: de heer M.J. Veelen, gemeentegids 2010

Eén gemeente

Pas vanaf het jaar 1815, bij het ontstaan van de provincie Limburg na de val van Napoleon, kregen de zes dorpen van de gemeente Roerdalen een identieke geschiedenis binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nieuwe ontginningen in de tweede helft van de negentiende eeuw markeerden in economisch opzicht een nieuw tijdvak voor de Roerstreek. Tot in het midden van de twintigste eeuw bleven de Roerstreekdorpen nog sterk agrarisch. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw traden er grotere wijzigingen op in de samenstelling van de bevolking en de wijze waarop de mensen er hun kost verdienden.

Gemeente Roerdalen

Bij de eerste gemeentelijke herindeling op 1 januari 1991 kozen Montfort, Sint Odiliënberg en Posterholt de gemeentenaam Ambt Montfort die herinnerde aan de oude bestuurlijke indeling van vóór de Franse tijd. De woonkernen Melick, Herkenbosch en Vlodrop gingen samen onder de naam Roerdalen. De herindeling van 1 januari 2007 bracht tenslotte alle zes de woonkernen bestuurlijk samen. Sindsdien vormen zij de huidige gemeente Roerdalen, waarin de levendige dorpsgemeenschappen, gelegen in een authentiek landschap en met een schat aan bewaard gebleven kerken, edele woonhuizen, bolbergen en boerderijen, hun eigen historische identiteit bewaren en koesteren.

Bron: de heer M.J. Veelen, gemeentegids 2010

Heeft u gevonden wat u zocht?