Af en toe treedt de rivier de Roer buiten haar oevers. Dat is meestal het gevolg van smeltwater uit de Duitse Eifel of van hevige regenval. Op een aantal plaatsen in onze gemeente kan hoog water dan overlast veroorzaken.

Waterstand op dit moment

U kunt op elk moment de actuele waterstand bekijken van alle belangrijke Limburgse beken én de Maas. Dat kan via www.waterstandlimburg.nl of de WaterstandLimburg app:

Via de app kunt u een alert instellen. U krijgt dan een bericht bij dreigende wateroverlast.

Wat als er wateroverlast dreigt?

Dreigt er wateroverlast? Dan krijgt u bericht thuis. We hebben een draaiboek voor een hoge waterstand van de Roer. Hierin staat onder andere:

  • wanneer boeren hun vee uit de weilanden moeten halen
  • wanneer we wegen en dassentunnels moeten afsluiten
  • wanneer er zandzakken klaar moeten staan

We doen dit in nauw overleg met Waterschap Limburg. U ontvangt van ons bericht als u zelf iets moet doen, zoals het plaatsen van zandzakken.

Informatie tijdens wateroverlast

Wij informeren u over de stand van zaken via de nieuwspagina op deze website en via Twitter. Een erg hoge waterstand geldt als een crisissituatie. In dat geval komt er een speciaal telefoonnummer beschikbaar waarop u dag en nacht iemand kunt bereiken.

Vragen

Heeft u vragen over de waterstand? Bel ons dan op telefoonnummer (0475) 538 888.

Heeft u gevonden wat u zocht?