Af en toe treedt de rivier de Roer buiten haar oevers. Dat is meestal het gevolg van smeltwater uit de Duitse Eifel of van hevige regenval. Op een aantal plaatsen in onze gemeente kan dat overlast veroorzaken.