Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Toch komen huiselijk geweld en kindermishandeling vaak voor. In Nederland zijn veel mensen het slachtoffer van geweld dat gepleegd wordt door iemand uit huiselijke kring. Denk aan (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het kan iedereen overkomen en iedereen kan er getuige van zijn.