Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft een akkoord op hoofdlijnen bereikt met het Franse bedrijf Huttopia over de exploitatie van voormalig recreatiepark Elfenmeer. De gemeenteraad heeft hier op 6 februari mee ingestemd. Roerdalen geeft het park voor 50 jaar in erfpacht aan Huttopia. Huttopia heeft wereldwijd parken waar natuurbeleving en genieten van rust en ruimte centraal staan. De komst van het bedrijf betekent een mooie impuls voor recreatie, toerisme en de lokale en regionale economie.

Huttopia heeft wereldwijd ruim 40 natuurcampings en villages, vooral in Frankrijk. Het voormalige recreatiepark Elfenmeer wordt een van de eerste Nederlandse parken van het bedrijf. Na het akkoord van de raad draagt de gemeente het park over een paar maanden over aan Huttopia.

Toeristische trekpleister

Wethouder Jan den Teuling is blij met de nieuwe exploitant. “Tijdens de gesprekken met de geïnteresseerde kandidaten bleek dat de plannen van Huttopia nagenoeg volledig aansluiten bij de door de gemeenteraad vastgestelde wensen. Het bedrijf is bereid om flink te investeren in het park, het liefst met lokale ondernemers. Ons doel was een kwalitatief, toekomstbestendig recreatiepark. Een park dat aansluit bij de sfeer en beleving van Nationaal Park De Meinweg. De invulling door Huttopia versterkt de leefbaarheid van onze dorpen en vergroot de toeristische aantrekkingskracht van de regio. Het sluit ook perfect aan bij de visie van de omliggende lokale ondernemers.”

Investering waard

De gemeente is bezig met voorbereiding van de (sloop)werkzaamheden om het park leeg op te leveren. Jan den Teuling: “Afgelopen jaar heeft de gemeente het tijdelijk beheer van het park overgenomen. Dit heeft veel inzet gekost. Als je naar de lange termijn kijkt, is het hele project deze investering zeker waard geweest.” Op dit moment zijn er nog een paar jaarplaatshouders aanwezig. Zij moesten het park uiterlijk 31 december 2019 verlaten. Er lopen civiele procedures om hen via de rechter tot vertrek te dwingen.